Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí: Kiểm Soát Rối Loạn Tâm Thần Ở Người Trẻ Trong Đại Dịch Covid-19

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

🔥 Người trẻ ơi! Bạn có đang…

Lo lắng và căng thẳng vì mỗi ngày nghe, đọc thấy rất nhiều thông tin trong nước cũng như trên thế giới về tình hình dịch COVID-19, với những ca mắc mới và tử vong vẫn không ngừng gia tăng?

Cảm giác bị cô lập, áp lực đè nén vì buộc phải ở nhà để bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng và thực hiện các biện pháp giãn cách?

Cảm giác vô vọng và có ý nghĩ tự làm hại bản thân do tác động của COVID-19?

🔥 Tác động của coronavirus có thể được nhìn thấy trên mọi khía cạnh của xã hội chúng ta. Một trong những thách thức chính của thời đại chưa từng có này là những nguy cơ, rủi ro gia tăng do cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Hãy xoa dịu và chữa lành tâm hồn bằng khóa học bổ ích này nhé!

🔥 Thông tin khóa học:

 • Hình thức: 100% online
 • Thời lượng: 4h
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Cung cấp bởi: UAE (University of East Anglia)
 • Nền tảng: FutureLearn

🔥 Bạn sẽ học được gì?

 • Nhận biết lo lắng và ảnh hưởng của nó
 • Giải thích tác động có thể có của COVID-19 đối với sức khỏe tâm thần nói chung cho tất cả chúng ta trong thời gian giãn cách xã hội
 • Phân loại nguyên nhân và tác nhân gây ra lo lắng
 • Biện pháp bảo vệ thanh thiếu niên dễ bị tổn thương vì lo lắng
 • Tìm hiểu các nguồn lực từ các tổ chức sức khỏe tâm thần để được hỗ trợ trong tương lai

📌 Chi tiết: https://bitly.com.vn/6w0l2x

___________________________________

🔥 Young people! Are you currently…

Being worried and stressed because every day you hear and read a lot of information about the situation of the COVID-19 epidemic, with new cases and deaths constantly increasing?

Feeling isolated, under pressure because you have to stay at home to protect your health, the community and practice social distancing?

Feeling hopeless and having thoughts of self-harm as a result of COVID-19?

🔥 The impact of coronavirus can be seen on every facet of our society. One of the key challenges of these unprecedented times is the heightened risks caused by toxic emotions, especially in younger people. Let’s soothe and heal your soul with this rewarding course!

🔥 Course information:

 • Format: 100% online
 • Duration: 4h
 • Language: English
 • Offered by: UAE (University of East Anglia)
 • Platform: FutureLearn

🔥 What will you achieve?

 • Identify what anxiety is and how does it affects us
 • Explain the possible impact of COVID-19 on mental health generally for us all during lockdown
 • Classify the causes and triggers of anxiety
 • Solve how to protect vulnerable youths suffering from anxiety
 • Explore further resources from mental health organisations for future support

📌 For more information: https://bitly.com.vn/6w0l2x

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24285


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thư Minh

maithiminhthu.ivolunteer@gmail.com