Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Hướng Dẫn Tạo Website Bằng WordPress

[English caption below]

⏰NO DEADLINE

⚡Giới thiệu chung: WordPress Tutorial này sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước đơn lẻ từ khi cài đặt đến khi hoàn thành trang web. Khóa học sẽ hướng dẫn bạn qua tất cả các tùy chọn chính trong WordPress, giải thích mỗi tùy chọn làm gì và cách bạn thiết lập nó. Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có một trang web mà bạn thực sự tự hào.

🔥Những kỹ năng bạn sẽ học được sau khóa học:

 • Tạo trang web của riêng bạn và tiết kiệm tiền
 • Nhận một Email Doanh nghiệp & Giao diện Chuyên nghiệp
 • Thiết lập Google Analytics để phát triển trang web của bạn
 • Thêm biểu mẫu đăng ký để ghi lại email

📌Thông tin khóa học:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Người hướng dẫn: Daragh Walsh
 • Thời lượng: 51 phút
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Anh
 • Nền tảng: Udemy

❤️Đăng ký tại đây: https://www.udemy.com/course/wordpress-website-tutorial/

—————————————————————————————————————-

⚡Overview: This WordPress Tutorial will guide you through every single step from installation to finished website. After taking you through all of the main options in WordPress, explaining what each one does and how you set it up, I’ll let you watch over my shoulder as I build a WordPress website. By the end of this course, you will have a website that you are truly proud of.

🔥What you’ll learn:

 • Make Your Own Website & Save Money
 • Get a Business Email & Look Professional
 • Set Up Google Analytics to Grow Your Site
 • Add Signup Forms to Capture Emails

📌Information about this course:

 • 100% online
 • Instructor: Daragh Walsh
 • Duration: 51 minutes
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: Udemy

❤️Apply here: https://www.udemy.com/course/wordpress-website-tutorial/

 

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...