Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Hướng Dẫn Cách Ứng Xử Nơi Làm Việc

NO DEADLINE

[English caption below]

Bạn đang phải đối mặt với những thách thức về căng thẳng, nỗi tự ti trong công việc hay mỗi ngày đều lo lắng về việc phải bước vào công ty. Đừng lo lắng vì những việc này đều sẽ được cải thiện khi bạn tham gia khóa học dưới đây!!!

Mô tả khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ được tìm hiểu các phương pháp quản lý căng thẳng tại nơi làm việc giúp cải thiện sức khỏe, khám phá các cách để giảm căng thẳng tại nơi làm việc và nhận ra giá trị thực sự của bạn. Vậy nên đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Suy ngẫm về các cách để cải thiện phúc lợi cá nhân của bạn tại nơi làm việc.
 • Hiểu về các hành vi ảnh hưởng đến người khác ra sao và cách sử dụng hiểu biết này để cải thiện mối quan hệ công việc cũng như tình hình của chính bạn tại nơi làm việc.
 • Phát triển các chiến lược, chiến thuật hữu ích để sử dụng nhằm giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe của bạn tại chỗ làm.
 • Khám phá giá trị bản thân và tầm quan trọng của bạn tại công ty.

Chủ đề:

 • Sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn góp phần như thế nào đối với căng thẳng và những cách có thể thực hiện để giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống ở nơi làm việc.
 • Làm thế nào để giảm bớt khối lượng công việc bằng cách sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ trong khi vẫn duy trì mối quan hệ lành mạnh đồng nghiệp.
 • Vai trò và trách nhiệm ở công ty và những điều bạn có thể làm để cải thiện tình hình của mình.
 • Giá trị bản thân và cách bạn làm việc để cải thiện sự tự tin, phát triển kỹ năng đồng thời hiểu rõ hơn về vị trí của bạn ở chỗ làm.

Chi tiết:

 • Thời lượng: 2 tuần (2 tiếng/tuần)
 • Phí tham gia: Miễn phí
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Josef Hallberg

Tham gia tại: https://bit.ly/3w8ObKN

——————–

You are suffering from feelings of low self-esteem, stress at work or scared about going to the workplace. Do not worry because all of them will be improved when you join this course!!!

Description:

In this course, you will learn strategies for managing stress in the workplace to improve your wellbeing, explore strategies to reduce workplace stress as well as build self-esteem and understand your true worth. By that way, at the end of this course you will be able to:

 • Reflect upon ways to improve your personal wellbeing at the workplace.
 • Understand how certain behavior affects others and learn how to use this understanding to improve work relations and your own situation at the workplace.
 • Develop a toolbox of helpful strategies and tactics to use in order to reduce stress and to improve your wellbeing at the workplace.
 • Discover your self-worth and your importance at the workplace.

Topics:

 • How your physical and emotional wellbeing contributes to stress, and what changes you can make to reduce your stress and improve your quality of life in the workplace.
 • How to reduce your workload by prioritizing tasks and effort spent on completing tasks while maintaining a healthy and professional relation to colleagues.
 • The different roles and responsibilities in the workplace and what you can do to improve your situation.
 • Your self-worth and how you can work to improve your self-confidence, develop your skills, and gain a better understanding of your standing in the workplace.

Details:

 • Length: 2 weeks (2 hours/week)
 • Tuition: Free
 • Language: English
 • Teacher: Josef Hallberg

 Join at: https://bit.ly/3w8ObKN

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25168


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diep Nguyen

nguyenngocdiep.ivolunteer@gmail.com