Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Guitar Qua Bài Hát

NO DEADLINE

[ English caption below ]

Khóa học guitar qua bài hát – một khóa học thú vị  được gợi ý bởi Ivolunteer.

I. Thông tin khóa học

Mỗi bài học dạy cho bạn một bài hát và mỗi bước trong quá trình học được thể hiện bằng các video ngắn phát lại ở tốc độ chậm.

Ở cuối mỗi bài học có một Bài hát là một bản nhạc được sản xuất hoàn chỉnh với ký hiệu trên màn hình. Điều này làm cho mỗi bài học trở thành một buổi thực hành có ý nghĩa.

II. Nội dung chính khóa học

Cấp độ 1 bao gồm 18 bài hát trong 20 bài học. Mỗi bài hát giới thiệu những thử thách mới theo các bước được tinh chỉnh từ bài này sang bài khác. Các kỹ năng nhận được:

– Nhận diện và biết về tên của các dây, số thứ tự các ô và các kí hiệu, các tab, hợp âm của một bản nhạc

– Luyện tập gảy đàn, gảy từng ngón và quạt chả ( strumming pattern )

– Chơi kết hợp: hợp âm chính và hợp âm thứ, mở, chặn hợp âm.

 III. Chi tiết khóa học

– Hình thức: 100% online

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Cấp độ : Cho người mới bắt đầu

– Khóa học được tổ chức bởi: Nemo Musics Guitar School

Thông tin chi tiết tại: https://www.udemy.com/course/learn-the-guitar-by-learning-songs-level-1/

——————————————————————————

I. Overview

Every lesson teaches you a song and every step in the learning process is represented by short play-along videos in slower speeds.

At the end of each lesson there’s a Song-Video which is a fully produced track with on-screen notation. This makes each lesson a meaningful practicing session as well.

II. Course’s information

LEVEL 1 covers 18 songs in 20 lessons. Each song introduces new challenges in fine tuned steps from lesson to lesson. Skills are able to  receive:

– Identify string names and numbers and read music notation, tablature, chord block diagrams, and fretboard maps

– Practice picking, finger picking, and strumming patterns

– Play various chords including major and minor triads, open, barre, and pose chords

III. Detail

– 100% online

– Language: Engl ish

– Level: for Beginner

– Offered by: Nemo Musics Guitar School

For more information: https://www.udemy.com/course/learn-the-guitar-by-learning-songs-level-1/

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10293

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam