Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Triết Học

⏰ NO DEADLINE 

[English caption below]

Giới thiệu chung:

Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn một số lĩnh vực nghiên cứu chính trong triết học đương đại. Mỗi học phần, một nhà triết học khác nhau sẽ nói chuyện với bạn thông qua một số câu hỏi và vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Khóa học sẽ bắt đầu bằng cách giúp các bạn hiểu triết học là gì – mục đích và phương pháp đặc trưng của triết học là gì và nó khác với các môn học khác như thế nào? Sau đó, phần còn lại của khóa học sẽ được dùng để tìm hiểu tổng quan giới thiệu về một số lĩnh vực triết học khác nhau.

🌟 Thông tin khóa học:

– Giáo viên:

 • Tiến sĩ Dave Ward
 • Giáo sư Duncan Pritchard
 • Giáo sư Michela Massimi
 • Tiến sĩ Suilin Lavelle
 • Tiến sĩ Matthew Chrisman
 • Tiến sĩ Allan Hazlett
 • Tiến sĩ Alasdair Richmond
 • Giảng viên Guy Fletcher
 • Giảng viên Elinor Mason

– Cung cấp bởi: Đại học Edinburgh

– Thời gian: 19 tiếng

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)

– Hình thức: 100% online

💌 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/philosophy

————————————————————————————————————————————————

General introduction:

This course will introduce you to some of the main areas of research in contemporary philosophy. Each module a different philosopher will talk you through some of the most important questions and issues in their area of expertise. We’ll begin by trying to understand what philosophy is – what are its characteristic aims and methods, and how does it differ from other subjects? Then we’ll spend the rest of the course gaining an introductory overview of several different areas of philosophy.

🌟 Course information:

– Teacher:

 • Dr. Dave Ward
 • Professor Duncan Pritchard
 • Professor Michela Massimi
 • Dr. Suilin Lavelle
 • Dr. Matthew Chrisman
 • Dr. Allan Hazlett
 • Dr. Alasdair Richmond
 • Guy Fletcher
 • Elinor Mason

– Offered by: The University of Edinburgh

– Time: 19 hours

– Language: English (Subtitles: Vietnamese)

– 100% online

💌 Register now at: https://www.coursera.org/learn/philosophy

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...