Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Quản Lý Dự Án

[English caption below]

? NO DEADLINE

✅ Quản lý dự án là một nhóm kỹ năng cần thiết cho nhiều nghề nghiệp và ở nhiều bối cảnh trong cuộc sống chúng ta. Giới thiệu về quản lý dự án là một điểm khởi đầu lý tượng nếu bạn cần quản lý các dự án tại nơi làm việc hay ở nhà, trong khi không nhất thiết phải là một nhà quản lý dự án được đào tạo chính quy. Nó cũng phù hợp nếu bạn đang xem xét thực hiện một dự án trong tương lai gần và đang muốn học hỏi và áp dụng những kiến thức cần thiết về quản lý dự án và kỹ năng.

✅ Để thực hiện một dự án thành công, điều quan trọng là phải bắt đầu bằng cách xác định rõ ràng dự án là gì và kết quả của nó là gì. Trong khóa học, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những cách thực tế đê khám phá và hiểu mục tiêu của bạn từ đầu của dự án, và cân nhắc tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án. Từng bước một, bạn sẽ học cách lập kế hoạch phạm vi, lịch trình, chi phí và quản lý dự án của mình từ đầu đến cuối. Bởi vì mỗi dự án đều dựa vào người thực hiện nó, khóa học cũng cho phép bạn khám phám cách để giao tiếp hiệu quả, quản lý con người và sử dụng các kỹ năng lãnh đạo để thực hiện thành công dự án.

✅ Trong khóa học Giới thiệu về Quản lý Dự Án, bạn sẽ học được các cách thực tế để sử dụng kỹ năng quản trị dự án, bất kể dự án của bạn lơn hay nhỏ. Tham gia khóa học của chúng tôi để khám phá cách bạn có thể hưởng lợi từ việc sử dụng kỹ thuật quản lý dự án trong các dự án riêng của bạn.

? Bạn sẽ học được

 • Kiến thức cốt lõi và kỹ năng được ứng dụng trong quản lý dự án
 • Kỹ năng giao tiếp cần thiết để giúp bạn quản lý dự án
 • Hiểu tại sao những dự án ngày càng phức tạp

? Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập:  AdelaideX (Đại học Adelaide và edX)
 • Giảng viên: Frank Schultmann, Noel Lindsay, Anton Jordaan, John Sing
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Kinh doanh & Quản lý
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 6 tuần, 2-3 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/3edqhc5

——————————————————————

? NO DEADLINE

✅ Project management is an essential skill-set for many careers and in many contexts in our lives. Introduction to Project Management is an ideal starting point if you need to manage projects at work or at home, while not necessarily being a formally trained project manager. It is also suitable if you are considering undertaking a project in the near future and are seeking to learn and apply essential project management knowledge and skills.

✅ To deliver a project successfully, it’s important to start by clearly identifying what the project is, and what its outcomes will be. In the course, we will show you practical ways to explore and understand your goals from the outset of your project and to consider all the factors that may affect its execution. Step by step you will learn how to plan, scope, schedule, cost and manage your project from beginning to end. Since every project relies on the people who are delivering it, the course also enables you to explore how you can effectively communicate, manage people and employ leadership skills to successfully deliver your own project.

✅ An Introduction to Project Management, you will learn practical ways to use project management skills, whether your project is large or small. Join us to explore how you can benefit from using project management techniques in your own projects.

? What you will learn

 • Core knowledge and applied skills in project management
 • Essential communication skills to help you manage a project
 • An understanding of why today’s projects are more complex

? About this course

 • Institution: AdelaideX (The University of Adelaide and edX)
 • Instructor: Frank Schultmann, Noel Lindsay, Anton Jordaan, John Sing
 • Foundation: edX
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 6 weeks, 2 – 3 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

? Register and have more information right here: https://bit.ly/3edqhc5

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=8282

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam