Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Đàm Phán: Chiến Lược Để Trở Thành Một Nhà Đàm Phán Có Nguyên Tắc Và Thuyết Phục

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

📍 Giới thiệu khoá học: 

Khóa học này sẽ giúp bạn trở thành một nhà đàm phán tốt hơn. Không giống như nhiều khóa học đàm phán, khoá học sẽ đi theo khuôn khổ phân tích và định hình các cuộc đàm phán. Khuôn khổ này sẽ cho phép bạn đưa ra các lập luận có nguyên tắc để thuyết phục người khác. Nó sẽ cho phép bạn nhìn thấy bên dưới bề mặt của những xung đột rõ ràng để khám phá những lợi ích cơ bản. Bạn sẽ nâng cao khả năng dự đoán, diễn giải và định hình hành vi của những người bạn sẽ phải đối mặt trong các tình huống cạnh tranh.

Trong khóa học này, bạn sẽ có một số cơ hội đàm phán với các sinh viên khác bằng cách sử dụng các nghiên cứu điển hình dựa trên các tình huống thường gặp trong kinh doanh và trong cuộc sống. Bạn có thể nhận được phản hồi về hiệu suất của mình và so sánh những gì bạn đã làm với cách những người khác tiếp cận. Có các trường hợp được đưa ra để thảo luận như chuẩn bị cho một cuộc đàm phán, đưa ra tối hậu thư, đề phòng nuối tiếc, mở rộng thị trường và ứng biến với người có quan điểm khác với bạni. Các chủ đề nâng cao bao gồm đàm phán khi bạn không có quyền lực, đàm phán qua email và vai trò của sự khác biệt giới tính trong đàm phán. Để kết thúc khóa học, bạn sẽ được tìm hiểu từ ba chuyên gia đàm phán: Linda Babcock, Herb Cohen và John McCall MacBain.

📍 Nội dung khoá học:

 • Tuần 1: Giới thiệu/ “Pie” là gì?
 • Tuần 2: Vòng đàm phán
 • Tuần 3: Zincit Case
 • Tuần 4: Outspider Case
 • Tuần 5: Chủ đề nâng cao
 • Tuần 6: Linda Babcock: Hỏi Về Nó
 • Tuần 7: Herb Cohen: Bạn Có Thể Thương Lượng Bất Cứ Điều Gì
 • Tuần 8: John McCall MacBain: Người Giao Dịch Hoàn Hảo
 • Tuần 9: Lời Cảm Ơn Và Các Bài Đọc Thêm

📍 Thông tin khoá học:

 • 100% online
 • Thời lượng: Khoảng 31 giờ để hoàn thành 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, phụ đề: tiếng Ả Rập, Pháp, Bồ Đào Nha, Ý, Việt, Đức, Nga, Tây Ban Nha
 • Giáo viên hướng dẫn: Barry Nalebuff
 • Cung cấp bởi: Đại học Yale
 • Nền tảng: Coursera

📍 Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/negotiation

———————————–

📍 About this course:

This course will help you be a better negotiator. Unlike many negotiation courses, we develop a framework for analyzing and shaping negotiations. This framework will allow you to make principled arguments that persuade others. It will allow you to see beneath the surface of apparent conflicts to uncover the underlying interests. You will leave the course better able to predict, interpret, and shape the behavior of those you face in competitive situations.

In this course, you will have several opportunities to negotiate with other students using case studies based on common situations in business and in life. You can get feedback on your performance and compare what you did to how others approached the same scenario. The cases also provide a setting to discuss a wide-ranging set of topics including preparing for a negotiation, making ultimatums, avoiding regret, expanding the pie, and dealing with someone who has a very different perspective on the world. Advanced topics include negotiating when you have no power, negotiating over email, and the role of gender differences in negotiation. To close out the course, we will hear insights from three negotiation experts: Linda Babcock, Herb Cohen, and John McCall MacBain. 

📍 Course content:

 • Week 1: Introduction/ What is the Pie?
 • Week 2: Negotiation Caselets
 • Week 3: Zincit Case
 • Week 4: Outspider Case
 • Week 5: Advanced Topics
 • Week 6: Linda Babcock: Ask For It
 • Week 7: Herb Cohen: You Can Negotiate Anything
 • Week 8: John McCall MacBain: The Consummate Dealmaker
 • Week 9: Acknowledgements And Further Readings

📍 Course information: 

 • 100% online
 • Time duration: About 31 hours to complete
 • Language: English, subtitles: Arabic, French, Portuguese (European), Italian, Vietnamese, German, Russian, Spanish
 • Instructor: Barry Nalebuff
 • Offered by: Yale University
 • Platform: Coursera

📍 Apply in: https://www.coursera.org/learn/negotiation

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=22445


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bich Ha Do

bichha.ivolunteer@gmail.com