Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Chữ Hán Cho Người Mới Bắt Đầu

⏰NO DEADLINE 

[English caption below]

⚡Giới thiệu chung:

 • Đây là một khóa học sơ cấp về chữ Hán. Bạn sẽ bắt đầu từ yếu tố cơ bản của các ký tự Trung Quốc – nét chữ. Sau đó, bạn sẽ học 1.200 từ tiếng Trung cơ bản gồm 240 ký tự Trung Quốc thông dụng, bắt đầu bằng chữ “一” (một), bao gồm cả cách phát âm, hình dạng và ý nghĩa, để nâng cao hiệu quả học tập.

❤️Nội dung khóa học:

 • Mỗi ký tự đi kèm với phiên âm pinyin.
 • Mỗi ký tự Trung Quốc được thể hiện dưới dạng hoạt hình trong quá trình viết, cụ thể là các nét.
 • Mỗi từ tiếng Trung đều có kèm theo Hán Việt, bản dịch tiếng Anh và hình ảnh, rất dễ hiểu.
 • Cuối mỗi bài học đều có bài tập thích hợp.

🔥Thông tin khóa học

 • Hình thức: trực tuyến
 • Người hướng dẫn: Shi Zhengyu
 • Thời lượng: khoảng 29 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng Trung giản thể
 • Phụ đề: tiếng Trung giản thể
 • Nền tảng: Coursera

📌Đăng ký tại đây: https://www.coursera.org/learn/hanzi#about

———————————————————————————————————

⚡Overview:

 • This is an elementary course on learning Chinese characters. Together, we will start from the basic element of Chinese characters– Strokes. Then we will learn 1,200 basic Chinese words composed of 240 commonly used Chinese characters, which begin with  “一”(one), including pronunciation, shape and meaning, so that to improve the learning effect.

❤️About this course:

 • Each Chinese character is with pinyin;
 • Each Chinese character is shown in the form of animation in the process of writing, namely strokes;
 • Each Chinese word is accompanied by Pinyin, English translation and picture, which is easy to understand;
 • There are proper exercises at the end of each lesson.

🔥Information about this course:

 • 100% Online
 • Instructor: Shi Zhengyu
 • Duration: about 29 hours
 • Language: China (simplified)
 • Subtitle:  China (simplified)
 • Platform: Coursera

📌Apply here: https://www.coursera.org/learn/hanzi#about      

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...