Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Giao Tiếp Kinh Doanh: Viết Phân Tích SWOT

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

📍 Giới thiệu khoá học: 

Khoá học này được thiết kế để phát triển kỹ năng viết của bạn trong doanh nghiệp. Bạn sẽ được thực hiện từng bước trong quá trình viết phân tích SWOT, cùng lời khuyên rõ ràng về việc lựa chọn thông tin chính từ một văn bản nghiên cứu điển hình, chọn cấu trúc phù hợp và sử dụng ngôn từ hiệu quả. Bạn sẽ học cách viết một báo cáo chính thức bao gồm các khuyến nghị, dựa trên phân tích nghiên cứu điển hình của công ty Anh Quốc, Brompton Bicycle.

📍 Bạn sẽ học được gì?

 • Tìm hiểu SWOT
 • Sử dụng SWOT để phân tích một nghiên cứu điển hình kinh doanh hoặc tình huống tại nơi làm việc
 • Viết văn bản ngắn gọn, trang trọng từ một văn bản nghiên cứu điển hình
 • Sử dụng ngôn từ và cấu trúc phù hợp để sắp xếp và viết báo cáo phân tích SWOT cho bối cảnh kinh doanh.

📍 Thông tin khoá học:

 • 100% online
 • Thời lượng: 8 giờ
 • Giáo viên hướng dẫn: (có sẵn)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Cung cấp bởi: OpenLearn

📍 Đăng ký tại: https://bit.ly/3zk45oD

—————————-

📍 About this course: 

It is designed to develop your writing skills for business. You will be taken step by step through the process of writing a SWOT analysis, with clear advice on selecting key information from a case study text, making concise notes, choosing an appropriate structure and using language effectively. You will learn how to write a formal report including recommendations, based on a case study analysis of the British company, Brompton Bicycle.

📍 What will you learn?

 • Understand the SWOT framework
 • Use the SWOT framework to analyze a business case study or a workplace situation
 • Make concise, formal notes from a case study text
 • Use appropriate language and structuring to organize and write a SWOT analysis report for a business context.

📍 Course information:

 • 100% online
 • Time duration: 8 hours
 • Instructor: (credited)
 • Language: English
 • Offered by: OpenLearn

📍 Apply in: https://bit.ly/3zk45oD

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=21427


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bich Ha Do

bichha.ivolunteer@gmail.com