Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Content Marketing Từ Đại Học California

[ English caption below ] 

Loa loa loa, một khóa học vô cùng thú vị nữa đây!

Khóa học về Content Marketing là sự hợp tác giữa cơ quan tiếp thị nội dung hàng đầu, Copyblogger và Chuyên gia UC Davis. Trong khóa học này, bạn sẽ học các chiến lược cốt lõi mà các nhà tiếp thị nội dung sử dụng để thu hút và giữ chân khách hàng một cách có lợi. Cụ thể, bạn sẽ học cách phát triển, tổ chức và thực hiện chiến lược tiếp thị nội dung, phân tích và đo lường hiệu quả của tiếp thị nội dung, viết bản sao hấp dẫn, sử dụng khung chiến lược khi viết và xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp và uy tín của bạn thông qua tiếp thị nội dung. Bạn cũng sẽ học cách đưa những ý tưởng đã trình bày với bạn thành hành động và xây dựng thương hiệu cá nhân của riêng bạn thông qua tiếp thị nội dung.

 

I. Thông tin khóa học:

– Giảng viên: Sonia Simone – Chief Content Officer

– Cung cấp bởi Đại học California, Davis

– Thời gian: 19 tiếng

– Hình thức: 100% online

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh ( phụ đề Tiếng Việt)

– Nhận được chứng chỉ khi hoàn thành khóa học

 

II. Thông tin chi tiết và đăng ký: XEM TẠI ĐÂY

———————————————————————

This course is a partnership between the leading content marketing authority, Copyblogger, and UC Davis Continuing and Professional Education. In this course, you will learn the core strategies content marketers use to acquire and retain customers profitably. Specifically, you will learn how to develop, organize and implement a content marketing strategy, analyze and measure the effectiveness of content marketing, write compelling copy, use a strategic framework when writing, and build your professional brand and authority through content marketing. You will also learn how to put the ideas presented to you into action and build your own personal brand through content marketing.

 

I. Overview:

– Instructor: Sonia Simone – Chief Content Officer

– Offered by University of California, Davis

– Time: 19 hours

– 100% online

– Language: English ( Subtitles : Vietnamese)

– Get a Certificate when you complete

 

II. For information and register at: CLICK HERE

Thị Hường Hà

hathihuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...