Deadline: 31/12/2021

[Online] Khóa Học Kỹ Năng Về Cách Đọc Và Viết Bằng Tiếng Anh Trong Bài Giảng Và Học Thuật

DEADLINE: 31/12/2021

[English caption below]

Đọc sách là một trong những cách làm phong phú thêm cuộc sống của chính mỗi người và viết cho phép bảy tỏ suy nghĩ của mình. Kỹ năng đọc và viết thành thạo cho phép bạn tiếp thu và truyền đạt thông tin tốt hơn. Vậy nên đừng chần chừ mà hãy tham gia kháo học để hiểu về vẻ đẹp của ngôn ngữ.”

📌 Mô tả khóa học: Khóa học sẽ tập trung vào 8 chủ đề:

 • Học tập
 • Trường Đại học
 • Văn hóa
 • Thành phố
 • Giáo dục
 • Lý thuyết hành vi
 • Giáo tiếp
 • Ý nghĩa cuộc sống

Với mỗi chủ đề bạn sẽ được phân tích từ khóa, các kỹ năng đọc, phỏng vấn, và hội thảo viết và gia sư văn học.

📌 Sau khi kết thúc bạn sẽ học được những gì?

 • Kỹ năng đọc và viết tiếng Anh
 • Khả năng tiếp thu và truyền đạt thông tin
 • Văn hóa của các quốc gia nói tiếng Anh khác nhau.

📌 Thông tin khóa học:

 • Thời lượng: 15 tuần ( 2-4 tiếng/ tuần)
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Môn học: Văn hóa & Nghệ thuật
 • Đơn vị tổ chức : TsinghuaX

📌Thông tin chi tiết và đăng kí học: https://www.edx.org/course/just-reading-and-writing-in-english

—————————————-

 ”Reading is one of the ways to enrich one’s own life and writing allows to express one’s thoughts. Fluent reading and writing skills allow you to better absorb and communicate information. So don’t hesitate, join the course to understand the beauty of the language.”

📌 Course Description: The course will focus on 8 topics:

 • Learning
 • University
 • Culture
 • City
 • Education
 • Behavior Theory
 • Communication
 • Meaning of life

For each topic you will receive keyword analysis, reading skills, interview, and writing workshops and literature tutoring.

📌 What you’ll learn

 • English reading and writing skills
 • The ability to acquire and communicate information
 • Culture of different English-speaking countries

📌 Course information

 • Length: 15 weeks
 • Effort: 2-4 hours per week
 • Price: free
 • Language: English
 • Subject: Culture & Art
 • Institution: TsinghuaX

📌 Course details: https://www.edx.org/course/just-reading-and-writing-in-english

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23233


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hoài

hoaithuivolunteer@gmail.com