Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Kết Nối Và Hợp Tác Với Mọi Người Bằng Công Cụ Số

? NO DEADLINE

[English Caption Below]

? MÔ TẢ KHOÁ HỌC:

 • Đây là khoá học các kỹ năng kỹ thuật số để cải thiện sự hợp tác và giao tiếp tại nơi làm việc của bạn. Hiện tại, các công cụ số rất phù hợp và là một công cụ thích hợp cho việc kết nối cũng như dễ dàng hơn trong quá trình làm việc với những người cùng làm việc với các đồng nghiệp cũng như cấp trên.

? CHI TIẾT KHÓA HỌC:

 • Mô-đun: 1
 • Thời gian khoá học: 1 tiếng
 • Đối tượng tham gia khoá học: Người bắt đầu
 • Nền tảng: Online
 • Được cung cấp tài liệu khoá học bởi: Google
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

? NỘI DUNG KHOÁ HỌC: 

 • Học cách kết nối với những người khác thông qua các công cụ kỹ thuật số. Trong bài học này, bạn sẽ làm việc với đối tác, học một kỹ năng kỹ thuật số mới và sau đó thiết lập cuộc gọi trong Hangouts để dạy cho nhau những gì bạn đã học được.

? CÁCH THAM GIA KHOÁ HỌC: 

 • Xem video bài học và tích lũy kinh nghiệm thực tế khi sử dụng các công cụ.
 •  Chọn một kỹ năng kỹ thuật số để học, sau đó thiết lập cuộc gọi trong Hangouts để dạy kỹ năng đó cho đối tác của bạn.
 • Cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng công cụ kỹ thuật số của bạn với Hangouts, Trò chuyện, Lịch, v.v. bằng cách hoàn thành các video tiện ích.

? LƯU Ý: Tại thời điểm Thu Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

? THAM GIA VÀO LỚP HỌC: Tại đây

_________________________________________________

? COURSE DESCRIPTION:

 • This is a digital skills course to improve collaboration and communication in your workplace. Currently, digital tools are very suitable and are an appropriate tool for connecting and easier in the process of working with people who work with colleagues as well as superiors.

? COURSE DETAILS

 • Module: 1
 • Course duration: 1 hour
 • Target audience: Beginners
 • Platform: Online
 • Course material provided by: Google
 • Course language: English

? COURSE CONTENT:

 • Learn to connect with others through digital tools. In this lesson, you’ll work with a partner, learn a new digital skill, and then set up a call in Hangouts to teach each other what you’ve learned.

? HOW TO JOIN THE COURSE:

 • Watch video lessons and gain practical experience using the tools.
 • Pick a digital skill to learn, then set up a Hangouts call to teach it to your partner.
 • Improve your digital communication skills with Hangouts, Chat, Calendar, and more. by completing utility videos.

? NOTE:  At the moment shares this course for free. However, the platforms that offer the course may change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

? REGISTRATION: Here

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37871

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam