Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Hướng Dẫn Cách Viết Một Bản CV Hoàn Hảo Bằng Tiếng Anh

[English caption below]

⚡Giới thiệu chung:

 • Trong khóa học này, các chuyên gia từ The Careers Service tại Đại học Sheffield chia sẻ những mẹo hàng đầu của họ để giúp bạn viết đơn xin việc, CV.
 • Bạn cũng sẽ được nghe ý kiến từ các nhà tuyển dụng và trợ giảng tuyển sinh để tìm hiểu xem họ thực sự tìm kiếm điều gì ở một ứng viên.

 

🔥Yêu cầu của khóa học:

 • Khóa học này được thiết kế cho bất kỳ ai nộp đơn xin việc. Đặc biệt đối với những người trong giai đoạn đầu của sự nghiệp của họ, hoặc những người không thực hành và cần cập nhật kỹ năng của họ. Không cần kiến thức hoặc chuyên môn trước.

⚡Thông tin khóa học:

 • Giảng viên: Pamela Hafekost, Katie Casserly, Alison Clay
 • Phát triển bởi: Đại học Sheffield
 • Thời lượng: 3 tuần
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • 100% online

 

🔥NO DEADLINE

⚡Đăng ký tại đây: https://www.futurelearn.com/courses/writing-applications

_____________________

⚡Overview:

 • In this course, Experts from The Careers Service here at The University of Sheffield share their top tips to help you write applications, CVs.
 • You’ll also hear from employers and admissions tutors to find out what they really look for in a candidate.

🔥Requirements:

 • This course is designed for anyone applying for jobs. It will be of particular interest to those in the early stages of their career, or those who are out of practice and need to update their skills. No prior knowledge or expertise are needed.

⚡Information about the course:

 • Educators: Pamela Hafekost, Katie Casserly, Alison Clay
 • Developed by: The University of Sheffield
 • Duration: 3 weeks
 • Language: English
 • 100% online

🔥NO DEADLINE

⚡Apply here: https://www.futurelearn.com/courses/writing-applications

 

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...