Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Giới Thiệu Về Tâm Lý Học Sức Khỏe

NO DEADLINE

[English Caption Below]

Khóa học sẽ giúp bạn nhận thức tầm quan trọng của tâm lý học trong chăm sóc sức khỏe, cách mà tâm lý học có thể nâng cao việc hoạch định chính sách và kết quả của bệnh nhân.

? Khóa học này dành cho ai?

Khóa học này có ích đối với sinh viên chuyên ngành tâm lý học và đang muốn tìm hiểu về tâm lý học sức khỏe, ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách quan tâm đến việc cải thiện chăm sóc sức khỏe. Bản thân bệnh nhân hoặc người chăm sóc cũng có thể thấy hữu ích khi nghiên cứu các phản ứng tâm lý đối với bệnh tật.

? Mô tả khóa học

Tâm lý học đóng một vai trò quan trọng trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Từ một bệnh nhân học cách đối phó với tình trạng bệnh lý của mình cho đến một bác sĩ khi đưa ra chẩn đoán quan trọng – tác động tâm lý và tổn thất của việc chăm sóc sức khỏe thường bị bỏ qua.

Trong khóa học trực tuyến miễn phí này của Đại học Padova, bạn sẽ nắm được những kiến ​​thức cơ bản của tâm lý học chăm sóc sức khỏe – tâm lý học là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến các lĩnh vực từ hoạch định chính sách cho đến quản lý bệnh tật.

Bạn sẽ tìm hiểu về cách cải thiện hành vi tâm lý tích cực, về việc tâm lý sức khỏe tác động như thế nào đến việc chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển.

? Các chủ đề trong khóa học

 • Sức khỏe là gì?
 • Hành vi lành mạnh và hành vi gây hại: cách nâng cao các hành vi lành mạnh và cách ngăn ngừa các hành vi gây hại.
 • Nhận thức và phân bổ các triệu chứng
 • Nhận thức về bệnh tật; đương đầu với bệnh tật
 • Bệnh nhân và người chăm sóc chịu những gánh nặng gì từ bệnh tật.
 • Tâm lý sức khỏe ở các nước đang phát triển

? Bạn sẽ học được gì?

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Khám phá lĩnh vực rộng lớn của tâm lý học sức khỏe, từ hoạch định chính sách đến phản ứng tâm lý trước bệnh tật.
 • Phát triển các kỹ năng cần thiết để đối phó với bệnh tật từ góc nhìn tâm lý học
 • Nhìn nhận về cách thông báo tin tức tiêu cực đến với bệnh nhân
 • Phối hợp với những người khác trong việc xây dựng các biện pháp can thiệp sức khỏe hiệu quả
 • Xác định các kỹ thuật chính để quản lý căng thẳng
 • Khám phá các khía cạnh cụ thể của tâm lý sức khỏe bao gồm y tế điện tử và tâm lý sức khỏe ở các quốc gia đang phát triển

? Thông tin khóa học

 • Đơn vị phát triển: University of Padova
 • Người hướng dẫn: Claudio Gentili
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 4 tuần
 • Học phí: bạn sẽ được truy cập miễn phí vào khóa học trong vòng 6 tuần
 • Đánh giá: 5/5
 • Nền tảng: Future learn

? Link khóa học: https://bit.ly/3DIVgHj

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

_____________________________________________________________

Learn about the importance of psychology in healthcare, how it can improve policymaking and patient outcomes.

? Who this course is for:

This course would be valuable for psychology students looking for an introduction to health psychology, as well as policymakers interested in improving healthcare at the state level. Patients or carers themselves could also find it beneficial to study psychological reactions to physical illness.

? Description:

Psychology plays a vital role in healthcare services. From a patient learning to cope with a medical condition to a doctor delivering significant diagnostic news – the psychological impact and toll of healthcare are often overlooked.

On this free online course from the University of Padova, you’ll get to grips with the essentials of healthcare psychology – what psychology is and how it influences areas from policymaking to illness management.

You’ll learn about how to improve positive psychological behaviour, and how health psychology impacts healthcare in developing countries.

? Topics

 • What is health?
 • Healthy and risky behaviours: how to improve healthy behaviours and how to discourage risky behaviours
 • Symptoms perception and attribution
 • Illness perception; coping with illness
 • Illness burden for patients and caregivers
 • Health psychology in emerging countries

? What you’ll learn

 • By the end of the course, you‘ll be able to:
 • Explore the broad domain of health psychology, ranging from policymaking to psychological reaction to illness
 • Develop the skills needed in coping with medical illness from a psychological point of view
 • Reflect on how to break negative news to patients
 • Collaborate with others in building effective health interventions
 • Identify the main techniques for stress management in medical illness
 • Explore specific aspects of health psychology including e-health and health psychology in emerging countries

? Course information

 • Provider: University of Padova
 • Instructor: Claudio Gentili
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 4 weeks
 • Tuition fees: you can access to this course for 6 weeks
 • Rating: 5/5
 • Platform: Future learn

? Link: https://bit.ly/3DIVgHj

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=35976

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam