Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Giới Thiệu Về Tài Chính Doanh Nghiệp

?NO DEADLINE

[English caption below]

? Mô tả

Khóa học miễn phí này sẽ cho bạn biết tầm quan trọng của tài chính và vai trò của nó trong các tổ chức. Khóa học cũng sẽ giải thích các chức năng khác nhau của tiền và mối liên hệ giữa tài chính và các chiến lược tổ chức. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các mối liên hệ giữa việc quản lý và vấn đề tài chính trong các tổ chức, làm thế nào để các tổ chức tài trợ cho các hoạt động của họ, vai trò của tài chính và chức năng hạch toán.

? Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Tầm quan trọng của tài chính
 • Vai trò của tiền
 • Tài chính và quản lý
 • Chiến lược
 • Khu vực công và khu vực phi lợi nhuận
 • Các bên liên quan (Stakeholder) khác
 • Quản trị
 • Thông tin
 • Sự ăn khớp
 • Bộ phận tài chính
 • Tài chính và kế toán
 • Kiểm soát tài chính và kho bạc
 • Tổng kết

? Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Biết các chủ đề chính trong lĩnh vực tài chính công ty
 • Giải thích vai trò của tài chính trong tổ chức
 • Giải thích và phân tích mối quan hệ tương hỗ giữa quản trị và tài chính
 • Phân tích mối quan hệ giữa việc ra các quyết định chiến lược và các quyết định tài chính.

? Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 20 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí  (Lưu ý: Tại thời điểm Trần Thị Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

? Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3DqX2N0

————————————————————————————-

? Introduction

This free course, Introducing corporate finance, introduces you to the importance of finance and the role it plays in organisations. It explains the different functions of money and the ways in which finance is linked to organisational strategies. The course also explores the ways in which finance is linked to the governance of organisations, how organisations fund their activities, and the role of the finance and accounting functions.

? Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • The importance of corporate finance
 • The role of money
 • Finance and managers
 • Strategy
 • The public sector and not-for-profit sector
 • External stakeholders
 • Governance
 • Information
 • Gearing
 • The finance department
 • Finance and accounting
 • Finance control and treasury
 • Conclusion

? What will you learn from this course?

 • Identify the key themes in corporate finance
 • Explain the role of finance in an organisation
 • Explain and analyse the interrelationship between finance and governance
 • Analyse the relationship between strategic decision making and corporate financing decisions.

? Course information

 • Online 100%
 • Time:  20 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn 

? Register now: https://bit.ly/3DqX2N0

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=35683

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam