Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Giới Thiệu Về Quản Trị Chuyển Đổi Số Tại Nơi Làm Việc

NO DEADLINE

[English caption below]

Mô tả khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá về môi trường làm việc trong tương lai và cách công nghệ tiếp tục làm mới xuyên suốt quá trình chuyển đổi số.

Bạn sẽ tìm hiểu về những chủ đề chính, đề tài, ý tưởng và củng cố từ vựng liên quan tới vấn về chuyển đổi số để từ đó luôn cải thiện kỹ năng và học các tiếp cận dự án khác nhau.

Nội dung khóa học

 • Tìm hiểu những cơ hội và rủi ro của Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
 • Tìm hiểu về Khoa học dữ liệu (Data Science)
 • Tìm hiểu về Điện toán đám mây (Cloud Computing)
 • Thiết kế trải nghiệm người dùng
 • Hiểu về phương pháp Tư duy thiết kế
 • Hiểu về quản lý dự án bằng cách phân chia thành nhiều giai đoạn

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học

Kết thúc khóa học này, bạn có thể

 • Ứng dụng những điều bạn học được vào công việc trong tương lai
 • Nâng cao hiểu biết tổng quan về quá trình chuyển đổi số 
 • Hiểu và xác định điều gì tạo ra công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) 
 • Nhận định về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở hiện tại và tiềm năng trong tương lai. Đưa ra những ảnh hưởng, cơ hội và rủi ro của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với doanh nghiệp và xã hội

Thông tin khóa học

 • Nền tảng: Future learn
 • 100% Online
 • Đối tượng: Tất cả mọi người
 • Thời gian học: 6 tuần
 • Thời lượng: 2 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
 • Người hướng dẫn: Thomas Kerr
 • Tổ chức bởi: Media design school
 • Học phí: Miễn phí (trong 8 tuần) – 74$ (bao gồm phí Chứng nhận và quyền truy cập dài hạn)

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://bit.ly/3BuVPSZ

_______________________________________________________________________

 

About this course

In this course from the Media Design School, you’ll explore the future of the work landscape and how technology continues to redefine it through the process of digital transformation.

You’ll cover key topics, themes, concepts, and vocabulary relating to the overall notion of digital transformation in order to keep your skills fresh and learn new approaches to projects.

What topics will you cover?

 • Discover the opportunities and risks of artificial intelligence (AI)
 • Data Science
 • Explore the key characteristics and uses of cloud computing
 • User Experience Design
 • Design Thinking
 • Agile methodology

What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to

 • Apply what you have learned in this course to your future work
 • Contribute to your overall understanding of a Digital Transformation process
 • Describe artificial intelligence and determine what makes technology artificially intelligent
 • Identify current and potential future uses of artificial intelligence and explore the impacts, opportunities and risks of these on business and society

Course information

 • Platform: future learn
 • 100% Online
 • Participants: everyone
 • Duration: 6 weeks
 • Weekly study: 2 hours
 • Language: English
 • Instructor: Thomas Kerr
 • Organization: Media design school
 • Tuition fees: Free (access for 8 weeks) – 74$ (included long-term access & Certificate)

?More information and register now: https://bit.ly/3BuVPSZ

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=35324

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam