Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Đa Ngôn Ngữ Cho Một Thế Giới Toàn Cầu Hóa

NO DEADLINE

[English caption below]

☑️ Khóa học trực tuyến miễn phí này sẽ khám phá giáo dục đa ngôn ngữ và cách nó có thể tác động và cải thiện nền giáo dục cũng như xã hội rộng lớn hơn.

☑️ Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá cách thực hành ngôn ngữ và mối liên hệ cá nhân mà mọi người có với (các) ngôn ngữ họ nói, gợi ra các câu hỏi triết học và sư phạm quan trọng về cách chúng ta hình thành các mối quan hệ cá nhân, tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh và thậm chí nhìn ra thế giới xung quanh chúng ta.

📌Bạn sẽ học được:

 • Vai trò của ngôn ngữ trong cuộc sống và xã hội của chúng ta
 • Đánh giá tác động của các ngôn ngữ được dạy / học
 • Phát triển một số kiến thức về giao tiếp bằng lời nói và hình ảnh và áp dụng cho các mục đích nghề nghiệp và hàng ngày
 • Áp dụng những gì đã thảo luận và học được vào công việc và cuộc sống hàng ngày

📌Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập:  Trường đại học Glasgow
 • Giảng viên: Giovanna Fassetta, Katja Frimberger, Maria Grazia Imperiale và Kasia Uflewska-Watson
 • Nền tảng: Future Learn
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 4 tuần, 3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/6wscac

______________________________________________________________________________

NO DEADLINE

☑️This free online course will explore multilingual education and how it can impact and improve education and even wider society.

☑️In this course, you will explore how people’s language practice, and the personal connection people have to the language(s) they speak, provoke important philosophical and pedagogical questions around the ways we form personal relationships, engage in business relations and even view the world around us.

📌What will you learn:

 • The role that languages play in our lives and our societies
 • Assess the implications of the languages that are taught/learnt
 • Develop some knowledge on verbal and visual communication and how it can be enhanced for professional and everyday purposes
 • Apply what you have discussed and learnt to your professional and everyday life

📌About this course:

 • Institution: The University of Glasgow
 • Instructor: Giovanna Fassetta, Katja Frimberger, Maria Grazia Imperiale and Kasia Uflewska-Watson
 • Foundation: Future Learn
 • Subject: Languages
 • Price: Free
 • Length: 4 weeks, 3 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

📌Resigter and have more infomation right here: https://bitly.com.vn/6wscac

 

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...