Deadline: 23/06/2021

[Online] Học Bổng Toàn Phần Khoá Học Ngắn Hạn AWS Machine Learning Scholarship Program 2021

🔥🔥🔥 Deadline: 23/06/2021

📌 Giới thiệu:

Chương trình Học bổng Máy học AWS dành cho tất cả các nhà phát triển quan tâm đến việc mở rộng kỹ năng và chuyên môn về máy học AWS của họ. Ứng viên từ 18 tuổi trở lên được mời đăng ký chương trình này.

📌 Giai đoạn 1: Khóa học Nền tảng Học bổng

100% ứng viên sẽ có quyền truy cập vào khóa học nền tảng vào ngày 28 tháng 6 năm 2021. Học viên có thể hoàn thành nội dung nền tảng theo tốc độ của riêng mình trước thời hạn là ngày 11 tháng 10 năm 2021. Khóa học sẽ giúp học viên phát triển các kỹ năng lập trình hướng đối tượng bao gồm cả việc viết sạch và mã được mô-đun hóa, hiểu các khía cạnh cơ bản của học máy và cũng sử dụng các công nghệ học máy AWS chính, cụ thể là các Thiết bị AWS AI bao gồm AWS DeepRacer, AWS DeepLens và AWS DeepComposer. Khi hoàn thành khóa học, người học sẽ nhận được chứng chỉ đã hoàn thành khóa học nền tảng. 150 người đầu tiên hoàn thành khóa học miễn phí thành công sẽ nhận được một thiết bị AWS DeepLens. Chúng tôi cũng sẽ tặng $ 35 tín dụng AWS cho 2.500 người đầu tiên đăng ký khóa học, để sử dụng trong việc đào tạo AWS DeepRacer, để cạnh tranh trong AWS DeepRacer League. Cuối cùng, người học sẽ nhận được hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá trực tuyến sẽ được sử dụng để chọn ra những người đạt điểm cao nhất sẽ nhận được học bổng toàn phần cho chương trình Kỹ sư máy học AWS Nanodegree nổi tiếng của Udacity.

📌 Giai đoạn 2: Học bổng Toàn phần cho chương trình Udacity Nanodegree

425 Người tham gia học bổng hoàn thành tất cả nội dung chương trình và nhận được điểm cao nhất từ ​​bài kiểm tra đánh giá trực tuyến từ chương trình nền tảng sẽ giành được học bổng cho chương trình AWS Machine Learning Engineer Nanodegree. Các chương trình Nanodegree thường yêu cầu vài giờ làm việc mỗi tuần trong suốt thời gian của chương trình Nanodegree, từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến ngày 25 tháng 1 năm 2022. Chương trình này sẽ cung cấp chương trình giảng dạy đẳng cấp thế giới, trải nghiệm lớp học đột phá, giảng viên đầu ngành, đánh giá dự án kỹ lưỡng và một bộ đầy đủ các dịch vụ nghề nghiệp.

📌 Ai đủ điều kiện để đăng ký?

  • Bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên đều được khuyến khích đăng ký. Bạn phải đăng ký chương trình học bổng trước ngày 23 tháng 6 năm 2021, hoàn thành khóa học nền tảng và nộp bài kiểm tra đánh giá trước ngày 11 tháng 10 năm 2021 để được xem xét nhận học bổng. Các nhân viên và cá nhân của Udacity cư trú tại các quốc gia chịu sự hạn chế thương mại của Hoa Kỳ không đủ điều kiện để đăng ký.
  • Để hoàn thành thành công Khóa học Nền tảng Máy học AWS, sinh viên nên đầu tư 3-5 giờ mỗi tuần trong ~ 3,5 tháng và hoàn thành bài kiểm tra đánh giá trước ngày 11 tháng 10 năm 2021. Để hoàn thành AWS Machine Learning Engineer Nanodegree, những người đạt học bổng nên mong đợi dành 6-7 giờ mỗi tuần trong ~ 3 tháng để hoàn thành Nanodegree trước ngày 25 tháng 1 năm 2022.
  • Tất cả người học đều được hoan nghênh tham gia khóa học nền tảng, nhưng nên hoàn thành khóa học lập trình ở cấp độ sơ cấp để tham gia đầy đủ vào tất cả các khóa học.

📌 Nộp đơn tại đây: https://bitly.com.vn/atmzod

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Võ

thungan.ivolunteer@gmail.com