Deadline: 23/06/2021

[Online] Học Bổng Toàn Phần Khoá Học Ngắn Hạn Aws Machine Learning Scholarship Program 2021

Chương trình học bổng Máy học AWS dành cho tất cả nhà phát triển quan tâm đến việc mở rộng về kỹ năng và chuyên môn về máy học AWS của họ. Chương trình phù hợp với ứng viên từ 18 tuổi trở lên. 

📌 GIAI ĐOẠN 1: Khóa học Nền tảng học bổng

– 100% ứng viên có quyền truy cập khóa học nền tảng vào ngày 28/06/2021 và hoàn thành khóa học theo thời gian linh hoạt cá nhân vào ngày 11/10/2021. 

– Lợi ích: 

+ Phát triển kỹ năng lập trình 

+ Hiểu khía cạnh cơ bản của học máy và sử dụng công nghệ học máy AWS chính (cụ thể các Thiết bị AWS AI bao gồm AWS DeepRacer, AWS DeepLens và AWS DeepComposer)

+ Nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học

  • Đối với 150 người đầu tiên hoàn thành khóa học sẽ được nhận một thiết bị AWS DeepLens
  • Đối với 2.500 người đầu tiên đăng ký khóa học sẽ được nhận $35 tín dụng AWS
  • Đối với người đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra đánh giá trực tuyến sẽ nhận được HỌC BỔNG TOÀN PHẦN cho chương trình Kỹ sư Máy học AWS Nanodegree nổi tiếng của Udacity.

 

📌 GIAI ĐOẠN 2: Học bổng Toàn phần cho chương trình Udacity Nanodegree

– Cung cấp chương trình giảng dạy đẳng cấp thế giới, trải nghiệm lớp học đột phá, giảng viên đầu ngành, đánh giá dự án kỹ lưỡng và một bộ đầy đủ các dịch vụ nghề nghiệp.

– Các chương trình Nanodegree thường yêu cầu giờ làm việc mỗi tuần trong suốt thời gian của chương trình Nanodegree, từ ngày 25/10/2021 đến ngày 25/01/2022

– 425 người tham gia và hoàn thành nội dung chương trình và đạt được điểm cao nhất từ bài kiểm tra đánh giá năng lực trực tuyến sẽ giành được HỌC BỔNG cho chương trình AWS Machine Learning Engineer Nanodegree

 

📌 ĐỐI TƯỢNG: 

– Từ 18 tuổi trở lên

– Học viên đăng ký chương trình học bổng TRƯỚC NGÀY 23/06/2021 và hoàn thành khóa học nền tảng và nộp bài kiểm tra đánh giá TRƯỚC NGÀY 11/10/2021 để được xem xét học bổng

 

📌 YÊU CẦU: 

– Sinh viên nên đầu tư 3-5 giờ/ tuần (tương đương 3,5 tháng) để hoàn thành khóa học 

– Hoàn thành bài kiểm tra đánh giá TRƯỚC NGÀY 11/10/2021

– Đối với Học bổng Toàn phần cho chương trình Udacity Nanodegree, sinh viên nên đầu tư 6-7 giờ/ tuần ~ 3 tháng để hoàn thành TRƯỚC NGÀY 25/01/2021

 

📌 Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.udacity.com/scholarships/aws-machine-learning-scholarship-program

#ivolunteer #ivolunteervietnam #AWS #machinelearningscholarshipprogram #2021

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=21562


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

[HTTT] Mở Đơn Cuộc Thi Biology Pro Tag

Nội Quy Cộng Đồng iVolunteer Vietnam