Deadline: 31/07/2021

[Online] Cuộc Thi “Tìm Hiểu Kiến Thức Về Bảo Vệ Sức Khỏe Xã Hội Tại Việt Nam” Do Tổ Chức Lao Động Quốc Tế ILO Tổ Chức 2021 (Miễn Phí Tham Dự)

DEADLINE: 31/07/2021

🧰 GIỚI THIỆU:

Ở Việt Nam, chăm sóc sức khỏe đã được quy định trong các Văn kiện từ nhiều thập kỷ nay. Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân đã trở thành mục tiêu quốc gia. Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực cao để đạt được Bảo hiểm y tế toàn dân và thực tế trong những năm qua đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể.

Phù hợp với các mục tiêu của Dự án khu vực Hỗ trợ Mở rộng Bảo vệ Sức khỏe Xã hội ở Đông Nam Á của ILO-Lux, một chiến dịch nâng cao nhận thức cho sinh viên đại học được tổ chức nhằm trao quyền cho sinh viên trở thành tác nhân chủ động của thay đổi xã hội để xây dựng một văn hóa bảo vệ sức khỏe xã hội.

📂 HÌNH THỨC BÀI THI:

Người học có thể gửi bài dự thi theo 01 trong 02 hình thức sau:

(1) Kể chuyện bằng hình ảnh (ví dụ: tranh vẽ, video clip, đồ họa, hoặc bất kỳ hình thức sáng tạo nào khác) về bảo vệ sức khỏe xã hội

(2) Bài viết liên quan đến bảo vệ sức khỏe xã hội có độ dài 2000 2500 từ

  • Người học có thể tham gia dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm Không giới hạn số lượng bài thi của cá nhân/nhóm
  • Bài thì có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, các bài nộp bằng tiếng Anh hoặc có phụ đề tiếng Anh được ưu tiên nhưng không bắt buộc

📂 SỐ LƯỢNG TÁC PHẨM: Không giới hạn số lượng tác phẩm đối với cùng một tác giả hoặc nhóm tác giả.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Cuộc thi dành cho người học thuộc tất cả các chương trình và hình thức đào tạo của Trường Đại học Y tế công cộng và các trường đại học khác trên cả nước có quan tâm đến chủ đề Cuộc thi.

📋 ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

Nội dung nguyên gốc, sáng tạo, đổi mới có chất lượng cao:

  • Thông tin được mô tả chính xác và sử dụng thuật ngữ chính xác
  • Bài dự thi góp phần hiểu rõ hơn về bảo vệ sức khỏe xã hội và thực trạng bảo vệ sức khỏe ở Việt Nam
  • Bài dự thi phải phản ánh tác động của bảo vệ sức khỏe xã hội ở Việt Nam
  • Bài dự thi hỗ trợ việc quảng bá ấn tượng lịch cực về bảo vệ sức khỏe xã hội ở Việt Nam
  • Lồng ghép các vấn đề về tính đa dạng như bình đẳng giới, khác biệt trong thực trạng kinh tế xã hội, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật cũng như sự nhạy cảm về văn hóa

📍 THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ THỂ LỆ VÀ THAM GIA TẠI: https://bit.ly/3jBvHQQ

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26477


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Phương Nghi

phuongnghi.ivolunteer@gmail.com

[Online] Minigame: Plastic Crack Từ Dự Án The Evergreen