Deadline: 30/06/2021

[Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần Học Phí Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Quốc Tế Tokyo 2021

⏳DEADLINE: 30/6/2021⏳

[English below]

Tọa lạc tại trung tâm của Nhật Bản, Đại học Quốc tế Tokyo là trường đại học hàng đầu thế giới cung cấp các chương trình cấp bằng tiếng Anh trung bình trong kinh doanh và quan hệ quốc tế. Với đội ngũ giảng viên nổi tiếng thế giới và sinh viên đến từ 68 quốc gia, TIU mang đến một môi trường học tập quốc tế chất lượng.

👉Đối tượng: Sinh viên năm nhất, sinh viên chuyển tiếp.

👉Chương trình cấp bằng:  Sinh viên năm nhất và năm 2 chuyển tiếp: (B.A.) Business Economics, (B.S.) Digital Business & Innovation, (B.A.) International Relations;  Sinh viên năm 3 chuyển tiếp: (B.A.) Business Economics, (B.A.) International Relations

👉Cách thức đăng kí: Đơn đăng ký trực tuyến cho Chương trình E-Track của TIU bao gồm hai phần: đăng ký tài khoản và nộp đơn đăng ký. Văn phòng tuyển sinh TIU sau đó sẽ xử lý và sàng lọc cẩn thận từng ứng viên.

————

Located in the heart of Japan, Tokyo International University is a leading global university that provides English-medium degree programs in business and international relations. With world-renowned faculty and students from 68 countries, TIU offers a truly international learning environment.

👉Target: Freshmen,  Transfer students

👉Degree Programs: 1st and 2nd year transfer students: (BA) Business Economics, (BS) Digital Business & Innovation, (BA) International Relations;  3rd year transfer student : (BA) Business Economics, (BA) International Relations

👉How to register: The online application to the E-Track Program of TIU consists of two parts: account registration and application submission. The TIU admissions office then carefully processes and screens each applicant.

Thông tin chi tiết/ Detail information:  https://www.tiu.ac.jp


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Dương Nguyễn

binhduong.ivolunteer@gmail.com