Deadline: 01/06/2021

[New Zealand] Học Bổng Tonegarewa Bậc Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Tại Đại học Victoria Wellington 2021

⏳Deadline:

01/06/2021 cho (Học kỳ 2 năm 2021),

01/09/2021 cho (Học kỳ 3 năm 2021)

30/11/2021 cho (Học kỳ 1 năm 2022)

🎯Tổng quan:

Đại học Victoria Wellington năm 2021 tiếp tục hỗ trợ học bổng Tonegarewa nhằm tôn vinh mối quan hệ lâu dài và thân thiết giữa đại học và cộng đồng học sinh, sinh viên quốc tế. Ứng viên đủ điều kiện là những người đang vào năm đầu tiên của chương trình đại học hoặc vào chương trình sau đại học tại Đại học Victoria University of Wellington. Người nhận phải đóng vai trò là Đại sứ cho Đại học Victoria University of Wellington và tham gia vào các sự kiện hoặc hoạt động tiếp thị thích hợp nếu được yêu cầu.

📌Học vị/ Chuyên ngành:

Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ theo nghiên cứu, hoặc bằng thạc sĩ theo khóa học trong bất kỳ chủ đề nào.

📌Số lượng học bổng;

Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ nghiên cứu, hoặc bằng thạc sĩ cho chương trình học Lên tới 10 suất học bổng trị giá 10.000 NZD cho bậc cử nhân và thạc sĩ và lên đến 9 suất học bổng 5.000 NZD chỉ cho bậc thạc sĩ.

📌Đối tượng:

Du học sinh quốc tế.

📌Giá trị học bổng:

Học bổng từ NZ$ 5.000 đến NZ$ 10.000. Đây là học bổng bán phần dựa trên học phí sẽ được trả vào học phí của bạn trong 1 năm học.

Những người nhận được Học bổng được đảm bảo cung cấp một vị trí trong Khu lưu trú, với điều kiện Dịch vụ lưu trú nhận được đơn đăng ký chỗ ở trước thời hạn yêu cầu.

📌Điều kiện xét tuyển:

Ứng viên phải là sinh viên quốc tế đang trả đủ học phí quốc tế và đang bước vào năm đầu tiên của chương trình đại học hoặc đang theo học chương trình sau đại học.

Ứng viên đáng lẽ phải nhận được thư mời nhập học từ Đại học Victoria Wellington (có điều kiện hoặc vô điều kiện).

📌Hướng dẫn xét tuyển:

Để đăng ký, bạn phải gửi đơn đăng ký trực tuyến hoàn chỉnh trước thời hạn. Thời hạn nộp đơn xin học bổng là ngày 1 tháng 6 năm 2021 cho (Học kỳ 2 năm 2021), ngày 1 tháng 9 năm 2021 (Học kỳ 3 năm 2021) và ngày 30 tháng 11 năm 2021 đối với (Học kỳ 1 năm 2022). Các đơn đăng ký thường sẽ mở trước ngày đóng 1 tháng.

Điều quan trọng là phải truy cập trang web chính thức (liên kết tìm thấy bên dưới) để biết thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

📌Thông tin chi tiết:

Website học bổng chính thức: https://www.wgtn.ac.nz/scholarships/current/tongarewa-scholarship

 

Minh Đức Doãn

minhduc.ivolunteer@gmail.com

You may also like...