Deadline: 12/03/2023

Mạng Lưới 2030 Youth Force Vietnam Mở Đơn Tuyển Thành Viên

2030 Youth Force Vietnam là Mạng lưới của các Tổ chức Thanh niên phi lợi nhuận hoạt động thúc đẩy việc thực hiện hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững. 2030 Youth Force Vietnam trực thuộc Mạng lưới 2030 Youth Force Asia-Pacific.

? Mạng lưới 2030 Youth Force Việt Nam đã chính thức tiến vào năm 2023 với những dự án vô cùng ý nghĩa mang theo sứ mệnh hỗ trợ mọi người đóng góp cho cộng đồng của chúng ta, thúc đẩy hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Trong tập hồ sơ của năm 2023 này, các dự án với những mục tiêu đẹp đẽ ấy không thể nào được hoàn thiện nếu thiếu đi yếu tố quan trọng nhất: sự chung tay hành động của các thanh thiếu niên – những nhân tố có một tiềm năng vô hạn để giúp cho cộng đồng của họ ngày càng tốt đẹp hơn.

Trước mắt chúng ta, năm 2023, là một hành trình mới, có nhiều thử thách nhưng cũng không ít đi những cơ hội cho các bạn trẻ có thể tham gia, bộc lộ khả năng của bản thân, thử sức với các chương trình thiện nguyện, và sát cánh cùng những đồng đội có chung đam mê, nhiệt huyết.

Thế nên, bạn còn ngại ngần gì mà không trở thành một yếu tố nữa trong tập hồ sơ bừng sáng của năm 2023 này. Hãy mạnh dạn, cùng mạng lưới 2030 Youth Force Việt Nam đồng hành trên hành trình sắp tới.

VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Trợ lý cá nhân điều Phối Trưởng Miền Nam (Tập sự)

 • Đứng đầu Ban Điều phối Miền, điều phối chung các chương trình, hoạt động thuộc cấp độ Miền;
 • Báo cáo và cập nhật thông tin hàng tuần cho Ban Điều phối Toàn quốc;
 • Làm việc, quản lý và theo dõi trực tiếp hoạt động của các Trợ lý Miền;
 • Là đại diện Ban Điều phối Toàn quốc tại Miền, làm việc cùng các Nhóm Thành viên và các đối tác trong phạm vi Miền;
 • Là đại diện Ban Điều phối Miền và các Nhóm Thành viên Miền, truyền đạt ý kiến, quan điểm và thông tin tới Ban Điều phối Toàn quốc;
 • Làm việc với Ban Điều phối Miền và Ban Điều phối Toàn quốc để đưa ra những sáng kiến, ý tưởng cho các chương trình, hoạt động phù hợp với sứ mệnh của Mạng lưới;

2. Trợ lý cá nhân Điều Phối Trưởng Miền Trung

 • Hỗ trợ Điều phối trưởng Miền trong việc, điều phối chung các chương trình, hoạt động cấp độ Miền.
 • Báo cáo và cập nhật thông tin hàng tuần cho Điều phối trưởng Miền.
 • Làm việc, quản lý và theo dõi trực tiếp hoạt động của các Trợ lý Miền.
 • Là đại diện Điều phối trưởng Miền tại Miền, làm việc cùng các Nhóm Thành viên và các đối tác trong phạm vi Miền.
 • Là đại diện Ban Điều phối Miền và các Nhóm Thành viên Miền, truyền đạt ý kiến, quan điểm và thông tin tới Điều phối trưởng Miền cũng như Ban Điều phối Toàn quốc.
 • Làm việc với Điều phối trưởng Miền và  Ban Điều phối Miền để đưa ra những sáng kiến, ý tưởng cho các chương trình, hoạt động phù hợp với sứ mệnh của Mạng lưới.

3. Ban Nội Dung Toàn Quốc

 • Tham gia xây dựng chiến lược phát triển cho Mạng lưới.
 • Tìm kiếm, nghiên cứu và đề xuất ý tưởng nội dung và format cho các chương trình cấp Toàn quốc, Miền, hoạt động phù hợp với sứ mệnh của Mạng lưới.
 • Chịu trách nhiệm kiểm soát, điều phối, đánh giá chất lượng nội dung, hiệu quả của các chương trình, hoạt động và đưa ra những cải tiến phù hợp.
 • Đề xuất và phối hợp với Ban Đối ngoại để liên hệ và trao đổi với các chuyên gia, diễn giả, cố vấn phù hợp cho các hoạt động và chương trình.
 • Tiếp nhận và phụ trách các đề xuất hợp tác với Mạng lưới trên phương diện xây dựng nội dung, kết nối chuyên gia,…
 • Xây dựng, quản lý và phát triển các hệ thống tài liệu chuyên môn và học thuật (thư viện trực tuyến,…) của Mạng lưới.
 • Làm báo cáo Nội dung theo từng dự án và Kế hoạch, đo hiệu quả Nội dung các chương trình xuyên suốt năm.
 • Hỗ trợ các Ban Chức năng và Miền khác trong Ban Điều phối.

4. Trợ lý Đối ngoại Toàn Quốc

 • Tiếp nhận và xử lý các đề xuất hợp tác trong – ngoài Mạng lưới;
 • Liên tục tìm kiếm và cập nhật hệ thống dữ liệu thông tin về các nguồn lực tiềm năng (quỹ, tài trợ, nhân lực, chuyên môn, truyền thông…);
 • Chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển các nguồn quỹ phù hợp cho các chương trình, hoạt động của Mạng lưới;
 • Xây dựng hệ thống tài liệu liên quan (proposal, hợp đồng/thỏa thuận hợp tác,…);
 • Vận động tài trợ, đàm phán, ký kết hợp đồng/thỏa thuận và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của đối tác;
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với tất cả các đối tác của Mạng lưới;
 • Phối hợp cùng các Ban chức năng khác để tổ chức các chương trình, hoạt động của Mạng lưới;
 • Hỗ trợ các Ban Chức năng và Miền khác trong Ban Điều phối.

5. Trợ lý Tài chính – Hậu cần Toàn Quốc

 • Liên tục cập nhật hệ thống dữ liệu, thông tin về các đơn vị cung ứng (địa điểm tổ chức, cơ sở in ấn, teabreak…);
 • Tham gia hỗ trợ, đóng góp ý tưởng, lập kế hoạch hậu cần cho các dự án;
 • Lập dự trù kinh phí và tiến hành đàm phán, trao đổi với các đơn vị cung ứng để chuẩn bị các vật dụng, vật phẩm cần thiết cho từng dự án;
 • Điều phối công tác hậu cần xuyên suốt sự kiện, chương trình, dự án của Mạng lưới;
 • Theo dõi thu – chi, xử lý hóa đơn, chứng từ, lập báo cáo tài chính theo yêu cầu từng dự án;
 • Thực hiện Báo cáo Tài chính – Hậu cần theo dự án, quý, và tổng kết năm;
 • Quản lý, kiểm kê số lượng, tình trạng của vật dụng, vật phẩm của Mạng lưới;
 • Đề xuất ý tưởng và triển khai các hoạt động nhằm tăng cường nguồn quỹ vận hành cho Mạng lưới;
 • Phối hợp cùng các Ban Chức năng, tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động của Mạng lưới;
 • Hỗ trợ các Ban Chức năng và Miền khác trong Ban Điều phối.

6. Trợ lý Truyền thông – Tiểu ban Content

 • Xây dựng kế hoạch truyền thông của các hoạt động, các chương trình, sự kiện của Mạng lưới theo năm và theo dự án;
 • Quản lý, triển khai nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Mạng lưới;
 • Cộng tác cùng ban đối ngoại trong việc tiếp nhận, triển khai các đề xuất hợp tác với các bên liên quan;
 •  Báo cáo hoạt động truyền thông sau mỗi dự án và tổng kết năm.
 • …………

7. Trợ lý Truyền thông – Tiểu ban Design

 • Lên ý tưởng và thiết kế ấn phẩm truyền thông trên các kênh truyền thông của Mạng lưới;
 • Ghi lại và xử lý hình ảnh, video xuyên suốt các chương trình, hoạt động.

8. Ban Đối nội

 • Phụ trách chính trong chương trình tuyển dụng nhân sự Ban Điều phối, tuyển chọn Nhóm Thành viên, Sinh nhật Mạng lưới, National Planning Meeting cùng với sự hỗ trợ của các Ban khác;
 •  Hoàn thiện và theo dõi hệ thống quy phạm nội bộ, hệ thống văn bản phục vụ cho hoạt động của Mạng lưới;
 • Theo dõi, đánh giá hoạt động của thành viên Ban Điều phối và các Nhóm Thành viên và có đề xuất giải pháp phù hợp;
 • Truyền thông nội bộ, đảm bảo các thành viên Ban Điều phối nắm đầy đủ, kịp thời và chính xác về các thông tin liên quan đến hoạt động của Mạng lưới;
 • Phối hợp cùng các Ban Chức năng và Miền khác, tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động của Mạng lưới;
 • Thực hiện báo cáo Nội bộ theo từng dự án và Báo cáo chung tổng kết năm;
 • Hỗ trợ các Ban Chức năng và Miền trong Ban Điều phối.

THÔNG TIN VỀ ĐỢT TUYỂN

#2030YFV#NYNJ#NewYearNewJourney

Nguồn: https://ivolunteer.vn/mang-luoi-2030-youth-force-vietnam-mo-don-tuyen-thanh-vien-s19422.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=131412

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


15 Best Things to Do in Framingham10 Things You Should Never Do in Hawaii15 Things to Do in Jeju for a Different Kind of Island GetawayMy 7 Favorite Wineries In California To Sip ChardonnayMy 5 Favorite Luxurious Experiences At Scottsdale’s Top ResortsThe Perfect 3-Day Visit To Beautiful Évora, Portugal7 Reasons To Explore Stunning Peggy’s Cove, Nova ScotiaRetirement Diaries: Diane Says Start Your Planning EarlyWhy I Love These 5 Campsites In France More Than Any HotelWe Have 21 Airline And Hotel Credit Cards, Here’s What We Love About Each OneThe 15 Most Beautiful Places To See Fall Foliage In 2022Top 15 Best Things to Do in Stockton, CaliforniaAnne Frank Museum Releases Videos Detailing Last Six Months Of Her LifeFarmers’ Almanac Predicts Unseasonably Cold Winter For Canada, Urges One Region To HibernateThis Is The Only Country On Earth That Sits Entirely Above 3,280 Feet, And You Can Ski There Right NowHow To Start A Freelancing Business From Scratch10 Things You Should Know Before Quitting Your Job To TravelBournda National Park: South Coast NSW’s Best Kept SecretThe Best Multi-Day Hiking Trips in CanadaFrom Bunbury to Margaret River, Here’s What Not To MissWhere To Find The Best Free Camping in TasmaniaAustralian Bushfires: Here’s What You Can Do To HelpOur AmazingCo Mystery Picnic in Queensland’s Atherton TablelandsHow To Plan A Sedona Girls Weekend Trip25 Of The Best Things To Do In Port Douglas, AustraliaPlatia Ammos Beach in Kefalonia (+ the Perilous Hike Down in Flip Flops!)From Corporate Stooge to Professional Travel BloggerWhy Choose Full Time RV Living Over Van Life?7 Handy Camping Hacks For Your Next Wilderness TripThe Best Spots For Eyre Peninsula Camping in South AustraliaGold Coast Hot Air Ballooning: A Bucket List Experience You Didn’t Know You NeededFitzroy Island or Green Island: Which is Better?A Zhangjiajie Hiking Adventure In The Avatar MountainsThings To Do On An Eyre Peninsula Road TripThings To Do On The Esperance To Perth DriveBunyeroo Gorge & Brachina Gorge: A Flinders Ranges Scenic Drive You CAN’T Miss!Duke of Orleans Bay: My 35th Birthday Adventure!Things To Do In Mount Gambier & Limestone Coast, South AustraliaHow This Woman Quit Her Job To Travel Europe Full-Time in a Motorhome10 Things I Wish I Knew Before Buying A CaravanCelebrating Boxing Day on a Captain Cook Sydney Harbour Cruise5 Adventurous Weekend Road Trips From DenverHow To Land Scuba Diving Instructor Jobs Around The WorldWhy You Don’t Need A Work And Travel Program Like Remote Year To Become A Digital NomadHow To Tell Your Parents You’re Quitting Your Job To TravelPerth to Esperance: The Ultimate Road Trip ItinerarySpeed Hiking: What It Is & What Gear You Need For ItWhat To Do When Sh*t Hits The Fan On Your Trip3 Days in Melbourne: A Melbourne 3 Day ItinerarySapphire Coast NSW: From Whales to Red RocksEssential Hiking Gear for Beginners: 5 Items You Absolutely Need For Your First HikeWhy This Grad Student Decided To Move Abroad Instead Of Getting A JobThe Best Fleurieu Peninsula BeachesNakie: The Best Traveler Hammock (That’s Also Eco-Friendly!)The Best Beaches in Kefalonia (+ Other Must-Dos)The Best Things To Do In Sydney Harbour7 Things To Know Before Your Overnight Or Day Trip To Rottnest IslandLawn Hill National Park: A Hidden Gem in Outback QueenslandBradleys Head to Chowder Bay Walk + Balmoral | Sydney Harbour WalkOrmiston Gorge: A Beach in Outback Australia!What To Do in Paris For 4 Days: A 4 Day Paris ItineraryOutdoorsy Things To Do In Noosa, An Aussie Adventure ParadiseWhy Quitting Your Job To Travel Isn’t As Scary As It SeemsThings To Do In Crete: A Crete Road Trip Itinerary15 Little Things You Can Do To Save Money For TravelKu-ring-gai Chase National Park: Sydney’s Hidden GemThings To Do In Esperance: The Best Walks, Campsites, & Beaches In Esperance, Western AustraliaVisiting Meteora: Clifftop Monasteries With A View In GreeceThe 15 Best Day Trips From CairnsHighlights Of A Great Ocean Road TripThe Best Boho Picnic Rugs For Outdoor AdventuresRenting Camera Gear For Travel: Save Money, Save MemoriesThe Best Sydney Weekend GetawaysCar Next Door Review: Using Car Sharing in AustraliaWhat the FAQ is Van Life? Everything You Want To Know About Full Time Van LivingThe Best Hikes In The Blue MountainsA Sydney Harbour Scenic Flight With Sydney SeaplanesThis Couple Quit Their Jobs & Sold Everything To Travel Europe Full-TimeThat Time ALL THE SIGNS Told Me To Buy Tony Robbins TicketsHow Much Money Do You Need To Save Before You Quit Your Job To Travel?15 Best Things to Do in Malden8 Unique Ways To Spend A Few Hours In The South Of France7 Authentic Aboriginal Experiences In Australia’s Northern Territory10 Best Hiking Trails In Flagstaff According To The Locals21 FUN Cancun Day Trips that you’ll love!The Unique Culinary Tour Not To Miss In Jerusalem18 BEST Things to do in Valparaíso, Chile7 New And Unique Things To Do On The Las Vegas StripPalwa Ride and More Adventures at Santabucks Eco-Adventure ParkClear Testing New Curb-To-Gate Premium Service At This Popular AirportCollette Unveils New Montana Cruise Tour Featuring Stops In Two Popular National ParksTop 15 Best Things to Do in Riverside, California8 Reasons To Visit Italy This FallI Booked A Trip To France This Summer For $5.60 Using Points, Here’s What I LearnedThe Exhilarating Experience Not To Miss In Canada’s Jasper National ParkI Tried Glamping At An Australian Crocodile Safari Camp And It Was Incredible16 Scenic Stops Along The Beautiful Cape Cod Rail TrailWorrowing Jervis Bay: A Winter Getaway From SydneyBest Beaches in Crete: The 10 Crete Beaches You Must VisitThe 20 Best Beaches in Western AustraliaWhat I Wish I Knew Before Moving From USA To Australia30 Things To Do in Albany, Western Australia & South Coast WAHiking Sydney: The 15 Best Hikes in Sydney, AustraliaThe Best Hikes in Grand Staircase Escalante National MonumentNew UAE Passport: How to Get Your New Emirati Passport?NATAS 2022 Singapore Travel Fair: What to Expect7 of the best things to do in Phuket on a budget15 Best Things to Do in WalthamU.S. Begins Testing Online Passport Renewals, How You Can ParticipateTop 7 Must-See Attractions At The Newly Renovated Air And Space MuseumFAA Considers Increasing The Size Of Airline Seats, But It Has Nothing To Do With ComfortEat Your McDonald’s Before You Get On The Plane15 Best Things to Do in HaverhillYosemite Reopens Its Beautiful Mariposa Grove To Visitors8 Signs You Need for a Salary Raise & How to Talk to Your Boss About ItMy 7 Favorite Restaurants In Beautiful Dripping Springs, Texas13 Tips For Hiking Jenny Lake In Grand Teton National Park 14 Budget-Friendly Ways To Entertain Your Elementary-Aged Grandkids According To A Retired TeacherTop 15 Best Things to Do in Huntington, New York12 Reasons This Lesser-Known Malta Town Will Transport You To 1950s Italy15 Best Things to Do in RevereParts Of This National Park Closed Because Of A BearSeveral Caribbean Islands Dealing With Record Amounts Of Seaweed, The Problems It’s Causing For Tourists And Residents7 of the best things to do in Hoi An on a budgetLOOK: Philippine Tarsier Spotted in Tacloban City for the First Time EverA Guide to the Best Staycation Hotels in Manila6 Fabulous Reasons To Take A Side Trip To Croatia When You’re Visiting Italy7 Reasons You Should Visit Canada’s Beautiful Georgian Bay6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda Wall