Deadline: All year round

Khóa Học Về Ứng Dụng Python Trong Phân Tích Dữ Liệu

Nếu bạn có hứng thú với khoa học dữ liệu và ngôn ngữ lập trình Python, khóa học này là dành cho bạn!

[English caption below]

🏷 Mô tả khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách phân tích dữ liệu bằng Python. Từ kiến thức nền tảng về Python, học viên được khám phá thêm nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Bạn sẽ học về làm thế nào để chuẩn bị dữ liệu cho phân tích, thực hiện các phân tích thống kê đơn giản, tạo những dữ liệu hình ảnh trực quan quan trọng, dự đoán xu hướng từ dữ liệu và hơn thế nữa.

🏷  Nội dung khóa học:

 1. Nhập bộ dữ liệu
 2. Kết hợp dữ liệu
 3. Phân tích dữ liệu khám phá
 4. Mô hình phát triển
 5. Mô hình đánh giá
 6. Nhiệm vụ cuối

🏷  Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

 • Mô tả dữ liệu thu thập và phương pháp phân tích
 • Phân tích dữ liệu Python bằng bộ dữ liệu
 • Nhận diện và hiểu được cách dùng của 3 thư viện Python
 • Sử dụng gói dữ liệu Panda của Python để đọc dữ liệu

🏷  Thông tin chi tiết về khóa học:

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề).

▪︎ Nền tảng: Coursera

▪︎ Người hướng dẫn: giáo sư Joseph Santarcangelo

▪︎ Thời gian học: 2 tiếng/ tuần, 6 tuần

▪︎ Học phí: miễn phí

Lưu ý: Tại thời điểm Vân Anh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

🏷Đăng ký tại đây.

——————————————————————————

🏷  Course description:

Learn how to analyze data using Python. This course will take you from the basics of Python to exploring many different types of data. You will learn how to prepare data for analysis, perform simple statistical analysis, create meaningful data visualizations, predict future trends from data, and more!

🏷  Syllabus:

 1. Importing Datasets
 2. Data Wrangling
 3. Exploratory Data Analysis
 4. Model Development
 5. Model Evaluation
 6. Final Assignment

🏷  What will you learn after this course?

 • Describe Python data acquisition and analysis techniques.
 • Analyze Python data using a dataset.
 • Identify three Python libraries and describe their uses.
 • Read data using Python’s Pandas package.

🏷  Course information:

▪︎ Language: English (with subtitles).

▪︎ Platform: Coursera

▪︎ Instructors: Joseph Santarcangelo

▪︎ Length: 2 hours/ week, 6 weeks

▪︎ Tuition fee: Free

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

🏷Enroll here.

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=49805

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Vân Anh Phan

vananh1403.ivolunteer@gmail.com