Deadline: All year round

Khóa Học Về Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Để Thành Công Ở Bậc Đại Học

[English caption below]

 

💡 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Kỹ năng giải quyết vấn đề là một trong những kỹ năng rất cần thiết trong học tập và làm việc bởi cuộc sống là một chuỗi những vấn đề chúng ta phải đối mặt. Đặc biệt đối với bậc đại học, trang bị cho mình những kỹ năng mềm là điều không thể thiếu để khi vấn đề nảy sinh, chúng ta có thể áp dụng linh hoạt những kỹ năng sẵn có vào giải quyết một cách hiệu quả nhất. Để giúp quá trình học đại học của các bạn trở nên dễ dàng và có định hướng, iVolunteer xin giới thiệu khóa học kỹ năng giải quyết vấn đề đến từ trường đại học top đầu ở Úc. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng sáng tạo để giúp bạn đạt được thành công trong quá trình học đại học.

💡 NỘI DUNG KHÓA HỌC

Tuần 1: Giới thiệu về kỹ năng giải quyết vấn đề

Tuần 2: Phân loại vấn đề và quy trình giải quyết vấn đề

Tuần 3: Tìm hiểu về vấn đề, giải pháp và lộ trình cho giải pháp

Tuần 4: Thực hiện các phương pháp tiếp cận sáng tạo và phản biện để giải quyết vấn đề và đánh giá giải pháp

Tuần 5: Truyền đạt giải pháp và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống học tập

Tuần 6: Đánh giá tổng kết

💡 BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

☑ Nhận thức được tầm quan trọng, chức năng của giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong nghiên cứu học thuật và vai trò của tư duy phản biện trong sáng tạo ý tưởng

☑ Phát triển bộ công cụ để xác định các vấn đề và mục tiêu trong các vấn đề chưa được xác định

☑ Nhận biết và áp dụng các kỹ thuật phân tích giải quyết vấn đề

☑ Nhận biết và áp dụng các kỹ thuật sáng tạo giải quyết vấn đề

☑ Xác định việc sử dụng sự sáng tạo và các loại vấn đề phổ biến nhất trong lĩnh vực của bạn

☑ Áp dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo ý tưởng đã học vào bối cảnh thực tế và phản ánh quá trình học tập cá nhân

💡 THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

Nền tảng: Coursera

Hình thức: 100% Online

Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người

Thời gian hoàn thành: khoảng 23 giờ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Người hướng dẫn: Katherine Olston, Lydia Dutcher

Cung cấp bởi: Đại học Sydney

Học phí: $49/tháng – miễn phí 7 ngày học đầu tiên

💡 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

📌 LƯU Ý: Tại thời điểm Huệ Anh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

💡 COURSE DESCRIPTION

Problem-solving skills are one of the most essential skills in studying and working because life is a series of problems we have to face. Especially for college students, equipping yourself with soft skills is indispensable so that when problems arise, we can flexibly apply available skills to solve them in the most effective way. To make your college process become easy and guided, iVolunteer introduces a problem-solving skills course from a top university in Australia. In this course, you will learn how to develop problem-solving and creative skills to help you achieve success in college.

💡 COURSE CONTENT

Week 1: Introduction to problem-solving skills

Week 2: Categorise problems and the problem-solving process

Week 3: Understanding problems, generating solutions and solution paths

Week 4: Taking creative and critical approaches to solving problems and evaluating solutions

Week 5: Communicating solutions and solving problems in academic life

Week 6: Summative assessment

💡 WHAT WILL YOU LEARN FROM THE COURSE?

☑ Recognise the importance and function of problem-solving and creative thought within academic study and the role of critical thought in creative ideation.

☑ Develop a toolkit to be able to identify real problems and goals within ill-defined problems

☑ Recognize and apply analytical problem-solving techniques

☑ Recognise and apply creative problem-solving techniques

☑ Identify the use of creativity within and types of problems most common to your field

☑ Apply learnt problem solving and creative ideation skills to a real-life context and reflect on personal learning processes

💡 COURSE DETAILED INFORMATION

Platform: Coursera

Format: 100% Online

Participant: Everyone

Completion time: About 23 hours

Language: English

Instructor: Katherine Olston, Lydia Dutcher

Offered by: The University of Sydney

Tuition fees: $49/month (7-day full access free trial)

💡 REGISTER FOR COURSE: HERE

📌 NOTE:  At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that offer the course may change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=49575

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Huệ Anh Đào

hueanh.ivolunteer@gmail.com