Deadline: All year round

Khóa Học Về Kĩ Năng Lãnh Đạo Và Quản Lý Trong Một Tổ Chức

[English caption below]

💥 MÔ TẢ KHÓA HỌC:

Trong khóa học online miễn phí có cấp chứng nhận này, bạn sẽ được học các vấn đề cốt lõi trong một tổ chức dưới góc nhìn người quản lý. Có 5 lĩnh vực hành vi tổ chức chính được đề cập đến, bao gồm quản lý cá nhân, quản lý nhóm, thuyết củng cố động lực, quyền lực và chính trị, quản lý mâu thuẫn, giao tiếp, và thay đổi tổ chức. Hãy cùng khám phá một tổ chức là gì cũng như cách mà các hành vi tổ chức đã trở thành quy tắc chuẩn mực trong suốt thời gian qua.

💥 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Hành vi tổ chức
 • Thấu hiểu người lao động
 • Quản lý và ảnh hưởng
 • Cá nhân
 • Thuyết củng cố động lực
 • Quản lý nhóm lớn và nhỏ
 • Giao tiếp
 • Đánh giá cuối khóa học

💥 NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM SAU KHÓA HỌC:

 • Gợi nhớ hành vi tổ chức là gì;
 • Nhận dạng những thách thức và cơ hội trong hành vi tổ chức;
 • Phân biệt mối quan hệ giữa người – tổ chức và người – công việc;
 • Hiểu được mối quan hệ giữa sự hòa nhập và phong cách làm việc;
 • Mô tả sự liên kết giữa giá trị và hành vi của cá nhân;
 • Thảo luận sự ảnh hưởng của “tự thân” trong quá trình tiếp thu;
 • Giải thích sự liên quan giữa đặc điểm tính cách với sự tăng cường kĩ năng lãnh đạo hiệu quả tại nơi làm việc;
 • Định nghĩa quyền lực;
 • Đánh giá vai trò quyết định của động lực trong quá trình làm việc của nhân viên;
 • Biết được sự khác nhau giữa nhóm làm việc gần gũi và trang trọng;
 • Mô tả các bước để phát triển nhóm;
 • Gợi nhớ quá trình giao tiếp.

💥 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Ngôn ngữ và phụ đề: Tiếng Anh
 • Tổ chức: Saylor Academy
 • Nền tảng: Alison
 • Thời lượng: 6-10 tiếng
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

💥ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Linh Trang chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

——————————————————————————————

💥 ABOUT THIS COURSE:

In thIn this free online leadership certificate, you will learn the core fundamentals of organizations at a management level. We’ve covered five major Organizational Behaviour (OB) areas, including managing individuals, managing groups, theories of motivation, power and politics, conflict management, communications, and organizational change. Explore what an organization is as well as the history of organizational behaviour as a discipline.

💥COURSE MODULES:

 • Organizational Behavior
 • Understanding People at Work
 • Management and Influence
 • The Individual
 • Theories of Motivation
 • Managing Groups and Teams
 • Communication
 • Course assessment

💥 WHAT YOU WILL BE ABLE TO DO BY THE END OF THE COURSE:

 • Recall what Organizational Behaviour (OB) is;
 • Identify challenges and opportunities existing in OB;
 • Differentiate between person-organization and person-job fit;
 • Understand the relationship between person-job fit and work behaviours;
 • Describe the link between values and individual behaviour;
 • Discuss the influence of “self” in the process of perception;
 • Explain the relevance of the trait approach in defining and promoting useful leadership development in the workplace;
 • Define the meaning of power;
 • Assess the role of motivation in determining employee performance;
 • Examine the difference between informal and formal groups;
 • Describe the stages of group development;
 • Recall the communication process.

💥 MORE INFORMATION:

 • Language and subtitles: English
 • Organization: Saylor Academy
 • Platform: Alison
 • Duration: 6-10 hours
 • Fees: Totally free

💥ENROLL: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=57697

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network