Deadline: All year round

Khóa Học Triết Học Hàn Quốc Miễn Phí Đến Từ Trường Đại học Sungkyunkwan

[English caption below]

Mô tả khóa học:

▪︎ Mặc dù hiện nay, văn hóa Hàn Quốc nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ, có rất ít khóa học khám phá một chủ đề cũng hấp dẫn không kém – triết học Hàn Quốc.

▪︎ Khóa học này sẽ cung cấp các khái niệm phổ biến trong triết học Hàn Quốc thông qua quá trình khám phá ngôn ngữ, văn hóa và quan điểm của người Hàn Quốc.

▪︎ Môi trường văn hóa, xã hội và chính trị của Hàn Quốc đóng góp một phần quan trọng trong việc biến đổi tài sản trí tuệ của Trung Quốc và phương Tây. Trong khóa học, bạn sẽ có cơ hội khám phá những điểm sáng tạo của người Hàn Quốc, từ đó mở rộng thế giới quan khi có cơ hội khám phá một phương pháp triết học mới.

Đối tượng khóa học: 

▪︎ Khóa học này phù hợp với những người quan tâm đến triết học hoặc văn hóa của Hàn Quốc. Đặc biệt, khóa học sẽ đặc biệt hữu ích với các giáo viên và sinh viên ngành Hàn Quốc học.

Nội dung khóa học:

▪︎ Tuần 1: Định nghĩa Triết học Hàn Quốc.

▪︎ Tuần 2: Sự đổi mới diễn ra như thế nào khi tồn tại các rào cản văn hóa.

▪︎ Tuần 3: Các cuộc tranh luận cốt lõi của triết học Hàn Quốc là gì?

▪︎ Tuần 4: Bạn có góc nhìn như thế nào qua lăng kính của Triết học Hàn Quốc?

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Kết thúc khóa học, bạn có thể:

▪︎ Khám phá triết học Hàn Quốc và sự phát triển của nó thông qua những sự phát triển, đổi mới liên tục.

▪︎ So sánh triết học Hàn Quốc với triết học Trung Quốc cũng như triết học phương Tây.

▪︎ Hiểu thêm về các quan niệm cốt lõi trong các cuộc tranh luận triết học Hàn Quốc, ví dụ như các khái niệm về cảm xúc đạo đức và cảm xúc hàng ngày.

▪︎ Suy ngẫm những câu hỏi xưa cũ với một lăng kính mới thông qua các khái niệm trong triết học Hàn Quốc.

Thông tin chi tiết về khóa học:

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng Hàn (có phụ đề tiếng Anh).

▪︎ Nền tảng: FutureLearn.

▪︎ Nhà cung cấp: Trường Đại học Sungkyunkwan.

▪︎ Người hướng dẫn: So Jeong Park.

▪︎ Thời gian học: dự kiến 4 tuần, 2 giờ học mỗi tuần.

▪︎ Rate: 4.6/5.

▪︎ Chi phí: miễn phí trong 6 tuần kể từ khi đăng ký khóa học. Để có thể học không bị giới hạn thời gian và nhận chứng nhận, bạn phải trả thêm $64 hoặc $15.83/tháng.

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Đăng ký tại đây.

——————————————————————————

Course description:

▪︎ Despite the growing interest in Korean culture, there are few courses which explore the fascinating topic of Korean philosophy.

▪︎ On this course, you’ll be introduced to concepts in Korean philosophy through an exploration of the Korean language, culture and perspective.

▪︎ The Korean cultural, social, and political environment has informed and transformed the intellectual assets of China and the West. You’ll explore the creative tensions that Koreans have experienced, and broaden your worldview as you discover a new philosophical approach.

Who is this course for: 

▪︎ This course is designed for anyone interested in philosophy or Korean culture. It will be of particular interest to teachers and students of Korean studies.

Course content:

▪︎ Week 1: What is Korean Philosophy?

▪︎ Week 2: How does Innovation occur at Cultural Boundaries?

▪︎ Week 3: What are the Core Debates of Korean Philosophy?

▪︎ Week 4: How do you think through Korean Philosophy?

What will you learn after this course?

After this course, you can:

▪︎ Explore the field of Korean philosophy and its development through its continued innovation.

▪︎ Compare Korean philosophy with both Chinese philosophy as well as Western philosophy.

▪︎ Discuss the key ideas in Korean philosophical debates, such as the concepts of moral emotions and everyday feelings.

▪︎ Reflect on the perennial questions with a new worldview through concepts in Korean philosophy.

Course information:

▪︎ Language: Korean (with English subtitles).

▪︎ Platform: FutureLearn.

▪︎ Provider: Sungkyunkwan University.

▪︎ Instructor: So Jeong Park.

▪︎ Length: estimated 4 weeks, 2 hours per week.

▪︎ Đánh giá: 4.6/5.

▪︎ Tuition fee: free for 6 weeks from the time you sign up for the course. In order to study without the time limit and get a certificate, you have to pay an additional $64 or $15.83/month.

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Enroll here.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=50292

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Nguyễn Trang Như

trangnhu.ivolunteer@gmail.com