Khóa Học Tiếng Anh Online Miễn Phí Về Khoa Học, Công Nghệ, Kĩ Thuật Và Toán Học

📌 NO DEADLINE

🍀 Khóa học này được thiết kế để giúp bạn cải thiện kĩ năng tiếng Anh trong các lĩnh vực khoa học. Trong khóa học, bạn sẽ được khám phá những lĩnh vực tiên tiến nhất của các nghiên cứu khoa học, đồng thời mở rộng vốn từ và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để chia sẻ những kiến thức đó tới cộng đồng.

📌 Nội dung khóa học:

– Phần I: Học cách xem trước nội dung và thực hành với một số ngôn ngữ để so sánh khi nói về sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.

– Phần II: Nghiên cứu sâu thêm về biến đổi khí hậu và học cách diễn đạt nguyên nhân – hậu quả.

– Phần III: Tìm hiểu những tác động của biến đổi khí hậu và cách miêu tả những tác động đó.

– Phần IV: Chiến lược đọc để bạn có thể tự khám phá những công nghệ đằng sau những hệ thống năng lượng mới.

– Phần V: Nghiên cứu những cải tiến thực tế trong công nghệ Nano – công nghệ giúp làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu, đồng thời tiếp tục nâng cao kĩ năng tự nghiên cứu với các tài liệu tiếng Anh.

📌 Thông tin khoá học:

– Tài trợ khoá học: Trường Đại học Pennsylvania, Mỹ

– Giảng viên: Jack Sullivan, Alyssa Swanson

– Hình thức: Coursera

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Có phụ đề)

– Ngày bắt đầu: 01/12/2020

📌 Tìm hiểu thêm và đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/stem

You may also like...