Khóa Học Tiếng Anh Báo Chí

NO DEADLINE

Khóa học này được thiết kế cho những người nói Tiếng Anh không phải người bản xứ và mong muốn được phát triển những kỹ năng cần thiết của ngành báo chí hiện đại. Trong khóa học này, bạn sẽ được khám phá về truyền thông in ấn và truyền thông số qua những bài đọc gốc và những video bài giảng, đồng thời cũng tăng cường vốn từ, tăng khả năng đọc, nghiên cứu, và phát triển những câu chuyện ở địa phương và thế giới.

 

📌Thông tin khoá học:

– Tài trợ khoá học: Trường Đại học Pennsylvania

– Giảng viên: John Cotton, Eve Litt

– Hình thức: Coursera

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

– Ngày bắt đầu: 27/11/2020

 

✍Tìm hiểu thêm và đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/journalism

You may also like...