Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Xây Dựng Kế Hoạch Phát Triển Sự Nghiệp Từ Coursera

[English Caption Below]

🌟Mô tả khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách tạo sơ đồ khái niệm cá nhân về cơ hội nghề nghiệp; lập biểu đồ kỹ năng theo hiệu suất, sự quan tâm và sự công nhận. Bạn sẽ kết hợp các kỹ năng mà bạn có cùng cơ hội nghề nghiệp với nhu cầu thị trường và phân tích những thiếu sót của bạn . Cuối cùng, bạn sẽ học cách xây dựng kế hoạch hành động để phát triển hướng tới công việc tiếp theo của bạn, xây dựng một kế hoạch phát triển sự nghiệp cá nhân cụ thể.

🌟Bạn sẽ học được gì?

 • Tạo cơ hội nghề nghiệp và sơ đồ kỹ năng;
 • Phân tích cơ hội nghề nghiệp theo kỹ năng và nhu cầu thị trường;
 • Thực hiện phân tích khoảng trống hiệu suất và xây dựng kế hoạch.

🌟Nội dung khóa học

 • Giới thiệu;
 • Xây dựng sơ đồ khái niệm nghề nghiệp của bạn;
 • Tạo sơ đồ kỹ năng theo hiệu suất, sự quan tâm và sự công nhận;
 • Tìm cơ hội nghề nghiệp dựa trên kỹ năng;
 • Ưu tiên các cơ hội theo nhu cầu thị trường;
 • Thực hiện phân tích khoảng trống hiệu suất ;
 • Xây dựng kế hoạch hành động của bạn;
 • Các cơ hội kết nối.

🌟Đối tượng khóa học

Học sinh, sinh viên hoặc bất cứ ai đang tìm cơ hội xác định và phát triển nghề nghiệp của mình.

🌟Thông tin khóa học

 • Nền tảng: Coursera
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 1 tiếng
 • Giảng viên hướng dẫn: Angelo Paolillo
 • Học phí: Miễn phí

📌ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

———————————————————————————————————–

🌟Description

In this course, you will learn how to create your personal conceptual map of career opportunities, map your skills by performance, interest and recognition, match your skills with career opportunities and market demand, analyze your gaps and finally build your action plan to develop towards your next career move building a concrete personal career development plan.

🌟What will you learn?

 • Create career opportunities and skill maps;
 • Analyze career opportunities by skills and market demand;
 • Perform a gap analysis and build a plan.

🌟Course content

 • Introduction and getting started;
 • Build your career conceptual map;
 • Create a skill map by performance, interest and recognition;
 • Find skill-based career opportunities;
 • Prioritize opportunities by market demand;
 • Perform a gap analysis;
 • Build your action plan;
 • Networking opportunities.

🌟Who is this course for?

Students or anyone looking for an opportunity to define and develop their career.

🌟Course information

 • Platform: Coursera
 • Format: Online
 • Language: English
 • Duration: 1 hour
 • Instructor:  Angelo Paolillo
 • Tuition fee: Free

📌APPLY IN: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=58772

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network