Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Việc Đưa Ra Phản Hồi Hữu Ích

[English caption below]

🌟 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

Đưa ra phản hồi là một kỹ năng phát triển theo thời gian. Là một nhà quản lý hoặc một người muốn trở thành một nhà quản lý, bạn sẽ phải tìm hiểu cụ thể phản hồi là gì, phản hồi tiêu cực được xem là nặng nề hơn phản hồi tích cực như thế nào và phản hồi tích cực có thể thúc đẩy các hành vi như sáng tạo và làm việc theo nhóm như thế nào. Khóa học này sẽ  cung cấp cho bạn một quy trình mà bạn có thể sử dụng để cải thiện kỹ năng phản hồi của mình và tự tin truyền tải thông tin phản hồi.

🌟 CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Tuần 1: Giới thiệu về đưa ra phản hồi hữu ích và phản hồi tích cực

⬝ Tại sao phản hồi lại quan trọng?

⬝ Phản hồi tích cực là gì?

⬝ Tác động của những kỳ vọng tích cực

Tuần 2: Phản hồi tiêu cực: Thận trọng khi sử dụng

⬝ Phản hồi tiêu cực là gì?

⬝ Thiên hướng phản hồi tiêu cực

⬝ Tác động bao trùm của phản hồi tiêu cực

Tuần 3: Bảy kỹ năng phản hồi cần thiết – Phần I

⬝ Kỹ năng 1: Tập trung vào hành vi cụ thể

⬝ Kỹ năng 2: Không thiên vị, vô cảm

⬝ Kỹ năng 3: Theo định hướng mục tiêu

Tuần 4: Bảy kỹ năng phản hồi cần thiết – Phần II

⬝ Kỹ năng 4: Đúng thời gian

⬝ Kỹ năng 5: Đảm bảo sự hiểu biết

⬝ Kỹ năng 6: Đảm bảo rằng nó có thể điều khiển được

⬝ Kỹ năng 7: Điều chỉnh phản hồi để phù hợp với nhân viên

Tuần 5: Đưa ra phản hồi hữu ích: Biến kiến thức của bạn thành thay đổi lâu dài

⬝ Khi nào việc đưa ra phản hồi không hiệu quả?

⬝ Cách tạo ra thay đổi lâu dài

⬝ Thực hành phản hồi

🌟 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC NHỮNG KỸ NĂNG NÀO?

✔ Giao tiếp

✔ Quản lý nhân viên

✔ Huấn luyện

✔ Quản lý hiệu suất làm việc

🌟 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

⬝ Nền tảng: Coursera

⬝ Hình thức: 100% online

⬝ Ngôn ngữ: Tiếng Anh

⬝ Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người

⬝ Người hướng dẫn: Tracy Jennings

⬝ Cung cấp bởi: Đại học Colorado Boulder

⬝ Thời lượng: Khoảng 5 tiếng

⬝ Học phí: Miễn phí (có giấy chứng nhận với $49)

⬝ Đánh giá: 4.8/5

👉 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

📍 LƯU Ý: Tại thời điểm Việt Nga chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

_____________________

🌟 ABOUT THIS COURSE:

Giving feedback is a skill which develops over time. As a manager, or someone who would like to be a manager, you’ll learn specifically what feedback is, how negative feedback is weighed more heavily than positive, and how positive feedback can super-charge behaviors such as creativity and teamwork. This course gives you a process you can use to improve your feedback skills and deliver it with confidence.

🌟 SYLLABUS:

Week 1: Introduction to Giving Helpful Feedback and Positive Feedback

⬝ Why Feedback is Important?

⬝ Positive Feedback Defined

⬝ The Impact of Positive Expectations

Week 2: Negative Feedback: Use With Caution

⬝ Negative Feedback Defined

⬝ Negative Feedback Bias

⬝ The Broad Impact of Negative Feedback

Week 3: The Seven Essential Feedback Skills – Part I

⬝ Skill 1: Focus on Specific Behavior

⬝ Skill 2: Keep it Impersonal

⬝ Skill 3: Keep it Goal-Oriented

Week 4: The Seven Essential Feedback Skills – Part II

⬝ Skill 4: Keep it Well-Timed

⬝ Skill 5: Ensure Understanding

⬝ Skill 6: Make Sure it is Controllable

⬝ Skill 7: Tailor the Feedback to Fit the Employee

Week 5: Giving Helpful Feedback: Turn Your Knowledge Into Long-Term Change

⬝ When Feedback Doesn’t Work?

⬝ How to Create Long-Term Change

⬝ Feedback Practice

🌟 SKILLS YOU WILL GAIN?

✔ Communication

✔ Staff Management

✔ Coaching

✔ Performance Management

🌟 COURSE INFORMATION:

⬝ Platform: Coursera

⬝ Format: 100% online

⬝ Language: English

⬝ Participant: Everyone

⬝ Instructor: Tracy Jennings

⬝ Offered by: University of Colorado Boulder

⬝ Duration: About 5 hours

⬝ Tuition fee: Free ($49 for a certificate)

⬝ Review: 4.8/5

👉 ENROLL: HERE

📍 NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tags: iVolunteer, iVolunteer Vietnam, Feedback, helpful, phản hồi, expectation, kỳ vọng, tác động, hành vi, 7 kỹ năng

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=50167

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Nga Nguyễn Thị Việt

vietnga.ivolunteer@gmail.com