Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Tư Duy Phát Triển Đến Từ Đại Học California

[English caption below]

🌟 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

Bạn có quan tâm đến việc mở rộng sự nghiệp của mình và muốn trở thành một nhân viên sáng tạo và đổi mới hơn, chấp nhận các vấn đề và thách thức, và phát triển mạnh mẽ trong những hoàn cảnh đó không?

Khóa học này sẽ giúp bạn xác định xem bạn có tư duy cố định hay tư duy phát triển, những yếu tố cần lưu ý khi rơi vào tư duy cố định và cách chuyển đổi sang tư duy phát triển.

🌟 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Tuần 1: Bắt đầu và Nền tảng của Tư duy Phát triển

⬝ Định nghĩa và thảo luận về sự khác biệt giữa tư duy cố định và tư duy phát triển

⬝ Xác định những lợi ích và đặc điểm của việc sở hữu một tư duy phát triển

Tuần 2: Những rào cản bên trong và bên ngoài đối với tư duy phát triển

⬝ Khám phá những lời đồn thổi về tư duy phát triển

⬝ Kiểm tra và điều chỉnh lại các phát biểu tiêu cực gây ra từ niềm tin còn bị hạn chế của chính bạn

Tuần 3: Nghiên cứu sâu về Tư duy tổ chức

⬝ Xác định tư duy tổ chức là gì

⬝ Khám phá văn hóa tổ chức tùy thuộc vào kiểu tư duy

⬝ Nhận ra kiểu tư duy ở cấp lãnh đạo trong tổ chức

Tuần 4: Đối phó với sự chùn bước và thất bại

⬝ Vượt qua hội chứng cầu toàn

⬝ Xác định cách để bộc lộ tư duy của bạn

⬝ Tóm tắt khóa học

🌟 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?

✔ Phân tích niềm tin và hành động đóng góp vào tư duy phát triển trong tổ chức

✔ Đánh giá các cơ hội để ngày càng trau dồi tư duy phát triển

✔ Áp dụng các phương pháp thúc đẩy tư duy phát triển trong tổ chức

🌟 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

⬝ Nền tảng: Coursera

⬝ Hình thức: 100% online

⬝ Ngôn ngữ: Tiếng Anh

⬝ Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người

⬝ Người hướng dẫn: Lisa Montanaro

⬝ Cung cấp bởi: Đại học California

⬝ Thời lượng: Khoảng 10 tiếng

⬝ Học phí: $39/tháng – miễn phí 7 ngày học đầu tiên

👉 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

📍 LƯU Ý: Tại thời điểm Việt Nga chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

______________________

🌟 ABOUT THIS COURSE:

Are you interested in expanding your career, and want to be a more creative and innovative employee who embraces problems and challenges, and thrives in those circumstances?

This course will help you determine if you have a fixed mindset or growth mindset, the triggers to watch for when falling into a fixed mindset, and how to transition to a growth mindset.

🌟 COURSE CONTENT:

Week 1: Getting Started and Foundations of Growth Mindset

⬝ Define and discuss the difference between a fixed mindset and a growth mindset

⬝ Examine the benefits and characteristics of having a growth mindset

Week 2: Internal & External Roadblocks to Growth Mindset

⬝ Discover myths of the growth mindset

⬝ Examine and reframe negative statements caused from your own limiting beliefs

Week 3: Organizational Mindset – Deep Dive

⬝ Define organizational mindset

⬝ Discover the organizational culture depending on the type of mindset

⬝ Recognize the type of mindset at the leadership level within an organization

Week 4: Dealing With Setbacks and Failures

⬝ Overcome the perfectionist syndrome

⬝ Identify how your mindset will show up

⬝ Course summary

🌟 WHAT WILL YOU LEARN?

✔ Analyze beliefs and actions that contribute to a growth mindset within an organization.

✔ Evaluate opportunities to increasingly develop a growth mindset.

✔ Apply practices that foster a growth mindset within an organization.

🌟 COURSE INFORMATION:

⬝ Platform: Coursera

⬝ Format: 100% online

⬝ Language: English

⬝ Participant: Everyone

⬝ Instructor: Lisa Montanaro

⬝ Offered by: University of California, Davis

⬝ Duration: About 10 hours

⬝ Tuition fee: $39/month (7-day full access free trial)

👉 ENROLL: HERE

📍 NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=49419

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Nga Nguyễn Thị Việt

vietnga.ivolunteer@gmail.com