Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Thuyết Trình Trực Quan

[English caption below]

✨ Mô tả khóa học

Yếu tố hình ảnh là thành phần quan trọng trong giao tiếp và thuyết trình hiệu quả. Tầm quan trọng của hình ảnh và cách nó ảnh hưởng đến việc xác định thương hiệu, gợi nhớ ký ức và nhận thức là không thể xem thường. Dù cho là một bản tài liệu, bài thuyết trình hay video thì việc sử dụng những hình ảnh có liên quan có thể thay thế toàn bộ văn bản và tạo tác động mạnh hơn.

Khóa học này giới thiệu những chìa khoá cơ bản, phương pháp tốt nhất và các nguyên lý về giao tiếp trực quan cho những người không phải nhà thiết kế thương mại. Bạn sẽ được thực hành giao tiếp bằng hình ảnh nhằm giáo dục, cung cấp thông tin, thuyết phục và giải trí cho các đối tượng mục tiêu cụ thể. Bạn cũng sẽ phân tích các thông điệp trực quan xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông và nền tảng kỹ thuật số.

✨ Bạn sẽ học những gì?

 • Cách sử dụng phương pháp tốt nhất để trình bày dữ liệu định lượng bằng hình ảnh.
 • Cách để kết hợp những kiến thức cơ bản của thiết kế trực quan vào bài thuyết trình hàng ngày tại chỗ làm.
 • Cách chọn các hình ảnh có sức tác động và phù hợp với nhiều đối tượng để hỗ trợ truyền tải thông điệp của bạn.
 • Tìm hiểu hệ thống phân cấp trực quan và mối liên hệ giữa văn bản với hình ảnh.

✨ Thông tin chi tiết

 • Nền tảng: edX
 • Hình thức: 100% Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: khoảng 3 tuần
 • Người hướng dẫn: Lori Marra, Kari Cameron
 • Cung cấp bởi: Học viện Công nghệ Rochester (RITx)
 • Học phí:
  • Không có giấy chứng nhận: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Minh Anh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
  • Có giấy chứng nhận: $199 USD

📍ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

——————————————————————————————————————–

✨ About this course

Visual elements are critical components in effective communication and presentation. The importance of imagery and how it relates to branding, memory recall, and awareness cannot be underestimated. Whether it’s a document, presentation, or video, using one relevant image can replace an entire section of text and be more impactful.

This course is an introduction to key principles, best practices, and ethics of visual communication for professionals who are not designers by trade. Learners will practice creating visual communication that seeks to educate, inform, persuade, and/or entertain specific target audiences. You will also analyze visual messages appearing in a variety of media and digital platforms.

✨ What you’ll learn

 • How to utilize best practices for presenting quantitative data using images
 • How to incorporate basics of visual design in everyday workplace presentations
 • How to select impactful and appropriate images for various audiences to support your message
 • How to understand the visual hierarchy and other text-to-image relationships

✨ Course details

 • Platform: edX
 • Format: 100% Online
 • Language: English
 • Duration: estimated 3 weeks
 • Instructors: Lori Marra, Kari Cameron
 • Offered by: Rochester Institute of Technology (RITx)
 • Tuition fees:
  • No certificate: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
  • With certificate: $199 USD

📍 REGISTER NOW: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=46193

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


minh anh le

minhanh.ivolunteer@gmail.com