Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Thực Hành Đa Ngôn Ngữ: Loại Bỏ Các Rào Cản Và Tạo Nên Cơ Hội.

[English caption below]

🍋 Về khóa học:

Trong thời đại hội nhập, càng ngày càng nhiều người không sử dụng cùng một ngôn ngữ gặp nhau thường xuyên. Vì vậy, việc có được những kỹ năng chung sống hiệu quả trong môi trường đa ngôn ngữ sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Bạn sẽ dễ dàng nhận ra những khó khăn và cơ hội được đề cập. Trong khóa học, một gia đình có thật đã được mời để chia sẻ với bạn trải nghiệm cá nhân của họ với những tình huống đa ngôn ngữ trong đời sống. Ngoài ra, những vấn đề nảy sinh từ các tình huống cá nhân trong gia đình sẽ được nhìn qua lăng kính khoa học.

🍋 Bạn sẽ học được những gì sau khi khóa học kết thúc?

 • Cách để nhận biết những khía cạnh quan trọng nhất xung quanh tính đa ngôn ngữ của xã hội và cá nhân.
 • Đánh giá được lợi ích của đa ngôn ngữ đối với những dân tộc thiểu số và người di cư.
 • Nhận biết được những vấn đề phát sinh khi mọi người không sử dụng cùng 1 ngôn ngữ gặp nhau
 • Đánh giá khách quan về chính sách đa ngôn ngữ cho dân tộc thiểu số và dân di cư.
 • Tìm hiểu sâu hơn về đa ngôn ngữ.

🍋 Khóa học này dành cho ai?

 • Những người quan tâm đến đa ngôn ngữ như người dân di cư, học sinh, sinh viên ngôn ngữ, giáo viên, nhà ngôn ngữ học hoặc bố mẹ muốn nuôi dưỡng con cái theo phong cách đa ngôn ngữ.
 • Không yêu cầu bất cứ kinh nghiệm và kiến thức trước đó.

🍋 Thông tin khóa học:

 • Thời lượng: 4 tuần
 • Thời gian nên dành cho khóa học: 3 giờ/tuần
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Người hướng dẫn: Anna Pot và Nanna H Hilton từ Đại học Groningen
 • Học phí: Miễn phí

ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

CHÚ Ý: Tại thời điểm Hạ Vi chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. _______________________________________________________________

🍋 Course description:

In a world of globalisation, people who do not share the same language meet more often every day. Being able to deal with these multilingual practices in an effective way can give you an advantage in your daily life and work.

The challenges and opportunities that we will speak of will be recognizable for learners. The course will also introduce you to real multilingual families who will share their personal experiences with their multilingual situations with you. The issues arising from the individual situations of our families will then be looked at from a scientific perspective.

🍋 What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to…

 • Identify central aspects around societal and individual multilingualism
 • Evaluate the benefits of multilingualism of both minority and migrant speakers
 • Identify issues that arise when people who do not share the same languages meet
 • Critically evaluate multilingual language policies for both migrant and minority languages

🍋 Who is this course for?

This course is aimed at a wide range of people with an interest in multilingualism such as migrants, linguistics and language students, teachers, language policy makers, professionals who are working in a multilingual environment or parents, who are considering to raise their children multilingually.

🍋 Course information:

 • Length: 4 weeks
 • Effort: 3 hours per week
 • Platform: FutureLearn
 • Instructors: Anna Pot and Nanna H Hilton from University of Groningen
 • Course fee: Free

ENROLL: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=45186

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Hạ Vi Nguyễn

havi.ivolunteer@gmail.com