Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Quản Lý Tiếp Thị Hiện Đại Từ Alison

[English caption below] 

💥 Mô tả

Trong khóa học trực tuyến miễn phí này, bạn sẽ được nghiên cứu về các giai đoạn của việc quản lý vòng đời sản phẩm. Bạn sẽ tìm hiểu về các mô hình tiếp thị, chuỗi cung ứng và hậu cần hiệu quả, cũng như các chiến lược bán lẻ, tiếp thị và xúc tiến bán hàng. Các kỹ thuật hiện đại để phát triển quảng cáo và tiếp thị truyền thông xã hội cũng sẽ được trình bày. Bằng cách hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có được các kỹ năng để giúp bạn trở thành một nhà tiếp thị hiệu quả.

💥 Lộ trình khóa học

 • Phần 1: Quản lý và phân phối hàng hóa
 • Phần 2: Quản lý kênh tiếp thị
 • Phần 3: Văn bằng quản lý tiếp thị hiện đại – đánh giá lần thứ nhất
 • Phần 4: Quản lý truyền thông và khuyến mại
 • Phần 5: Thực hành bán hàng và tiếp thị
 • Phần 6: Văn bằng quản lý tiếp thị hiện đại – đánh giá khóa học thứ hai
 • Phần 7: Đánh giá khóa học

💥 Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể

 • Thảo luận về các khái niệm và các giai đoạn của quản lý vòng đời sản phẩm
 • Giải thích các khái niệm và chiến lược quản lý thương hiệu
 • Mô tả các lợi ích chức năng của việc đóng gói và dán nhãn sản phẩm
 • Mô tả kỹ thuật lựa chọn kênh và quản lý mối quan hệ
 • Mô tả quy trình và lợi ích của việc truyền thông tiếp thị
 • Thảo luận về chiến lược phát triển quảng cáo và xúc tiến bán hàng
 • Phân tích các chiến lược truyền thông xã hội trong tiếp thị hiện đại và quản lý thương hiệu
 • Thảo luận về phạm vi cũng như tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân bán hàng và quản lý bán hàng
 • Giải thích hành vi của người tiêu dùng và các chiến lược tiếp thị đa kênh

💥 Đối tượng

Khóa học dành cho bất cứ ai đang muốn tìm hiểu về các mô hình tiếp thị và quản lý tiếp thị hiện đại

💥 Thông tin chi tiết

 • Người hướng dẫn: NPTEL
 • Hình thức: 100% Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Tổng Thời lượng: 6 – 10 tiếng
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí
 • Nền tảng: Alison
 • Đánh giá: 5/5

👉 Đăng ký tại đây: TẠI ĐÂY

📌LƯU Ý: Tại thời điểm Thanh Loan chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

—————————————————————————–

💥 Description

In this free online course, you will study the stages of product lifecycle management. You will learn about effective logistics, supply chain, and marketing models, as well as retail, marketing, and sales promotion strategies. Modern techniques for advertising development and social media marketing will also be described. By completing this course, you will gain skills to help you become an effective marketer.

💥 Syllabus

 • Part 1: Management and distribution of commodities
 • Part 2: Marketing Channel management
 • Part 3: Diploma in Modern Marketing Management – First assessment
 • Part 4: Communication and promotions management
 • Part 5: Sales and Marketing Practice
 • Part 6: Diploma in Modern Marketing Management – second-course assessment
 • Part 7: Course evaluation

💥 What will you learn after the course

 • Discuss the concepts and stages of product lifecycle management
 • Explain brand management concepts and strategies
 • Describe the functional benefits of product packaging and labeling
 • Describe channel selection and relationship management techniques
 • Describe the process and benefits of marketing communications
 • Discussing strategy of advertising development and sales promotion
 • Analysis of social media strategies in modern marketing and brand management
 • Discuss the scope and importance of sales and sales management personal data
 • Explain consumer behavior and multi-channel marketing strategies

💥 Who is this course for

The course is for anyone who is looking to learn about modern marketing models and marketing management

💥 Details

 • Professor: NPTEL
 • Study method: 100% Online
 • Language: English
 • Total: 6 – 10 hours
 • Course fee: Total free
 • Platform: Alison
 • Ranking: 5/5

👉 APPLY IN: HERE

📌Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=60891

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network