Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Nguyên Tắc Bắt Đầu Và Điều Hành Một Doanh Nghiệp Từ YSEALI

[English caption below]

💥 GIỚI THIỆU

Đi cùng với sự tiến bộ vượt bậc trong khoa học – công nghệ ngày nay là sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình kinh tế và nhiều doanh nghiệp tiềm năng. Bạn muốn sở hữu một doanh nghiệp thành công nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? 

👉 Khóa học này sẽ giải thích các khía cạnh quan trọng của việc khởi sự doanh nghiệp, từ quá trình phát triển một doanh nghiệp đến cách xác định và mở rộng trên thị trường và cách “mời gọi” các nhà đầu tư mới. 

🌟 NỘI DUNG KHÓA HỌC

  1. Phát triển một mô hình kinh tế: Tìm hiểu cách phát triển một mô hình kinh tế bao gồm việc mô tả tệp khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch phác thảo cho một vấn đề xác định và giải thích cách một sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào. 
  2. Lập kế hoạch kinh doanh: Soạn một kế hoạch kinh doanh là bước đầu tiên và quan trọng nhất để thành lập một doanh nghiệp. Bài học này nêu rõ những yếu tố chính của một kế hoạch kinh doanh sẽ thu hút được các nhà đầu tư phù hợp và giúp bạn tuyển dụng được đội ngũ nhân viên phù hợp. 
  3. Xác định thị trường của bạn: Để phát triển một sản phẩm thành công, các doanh nhân cần phải khảo sát thị trường mà họ muốn hoạt động. Bạn cũng cần phải xác định khách hàng tiềm năng, điểm mạnh và điểm yếu cá nhân của bạn, sau đó cấu trúc doanh nghiệp cho phù hợp. 
  4.  Thuyết trình ý tưởng kinh doanh trước những nhà đầu tư: Hầu hết các doanh nhân thuyết phục nhà tài trợ để họ sẵn sàng đầu tư nguồn lực tài chính bằng một ý tưởng. Bài học này sẽ giới thiệu một số phương pháp hiệu quả nhất để phát triển bước “gọi vốn” từ các nhà đầu tư của bạn.

📌 THÔNG TIN KHOÁ HỌC

– Tài trợ: YSEALI

– Giảng viên: Claude Grunitzky và Evan Burfield​ 

– Hình thức: Online

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Học phí: Miễn phí

– Có cấp chứng nhận

👉 THÔNG CHI CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Tại thời điểm Thuý Vân chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

—————————————————————————————————————————

💥 ABOUT THIS COURSE 

Nowadays, along with the thrive in science and technology is the massive development of economic models and many potential businesses. You want to own a successful business but haven’t known where to start yet?

👉 This course explains critical aspects of entrepreneurship, from the process of developing a business, to how to identify and expand in the marketplace, and how to pitch to new investors.

🌟 COURSE CONTENT 

  1. Developing a business model: Learn how to develop business models that include a description of the target customer, an outline of an identified problem and an explanation of how a product or service will solve that problem.
  1. Creating a Business Plan: Composing a business plan is the first and most important step in launching a business. This lesson highlights the key elements of a business plan that will attract the right investors and help you recruit the right team.
  1. Identifying Your Markets: To develop a successful product, entrepreneurs need to examine the market in which they want to operate. They also must be able to identify their potential customers and their personal strengths and weaknesses, then structure their business accordingly.
  1. Pitching your business ideas for investment : Most entrepreneurs will require funders who are willing to put financial resources toward an idea. This lesson will introduce some of the best practices for developing your pitch to potential investors.

📌 COURSE INFORMATION

– Sponsored by: YSEALI

– Instructor: Claude Grunitzky  and Evan Burfield​ 

– Format: Online 

– Language: English

– Tuition fees: Free 

– Get certificate after the course

👉APPLY IN: HERE

Note: At the time Thuý Vân shares, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41174

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network