Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Nền Tảng Quản Lý Dự Án: Cách Quản Lý Rủi Ro

[English caption below] 

🚩 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Rủi ro là điều không thể tránh khỏi khi tiến hành một dự án. Nếu không được quản lý đúng cách, rủi ro sẽ làm giảm khả năng đạt được mục tiêu của dự án. Nó thậm chí có thể khiến dự án của bạn bị trật bánh hoàn toàn. Trong khóa học này, bạn sẽ học được cách dự đoán, đánh giá và quản lý rủi ro giúp đảm bảo dự án được tiến hành theo kế hoạch, đúng ngân sách và đúng tiến độ.

🚩 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Lập kế hoạch rủi ro
 • Xác định rủi ro dự án
 • Phân tích rủi ro dự án
 • Ứng phó với rủi ro dự án
 • Theo dõi và kiểm soát rủi ro dự án
 • Quản lý rủi ro trong thực tế

🚩 BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

✔ Cách lập kế hoạch quản lý rủi ro, xác định và phân loại rủi ro

✔ Thực hiện phân tích rủi ro định tính và định lượng

✔ Xây dựng kế hoạch ứng phó, theo dõi và kiểm soát rủi ro khi chúng xảy ra

🚩 THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: LinkedIn
 • Hình thức: 100% Online
 • Người hướng dẫn: Bob McGannon
 • Chi phí: Miễn phí (Trả phí theo tháng/năm hoặc mua khóa học để nhận chứng chỉ)

🚩 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Huệ Anh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

——————————————————————————————————

🚩 COURSE DESCRIPTION

Risks are inevitable when undertaking a project. If not managed properly, risk will reduce the ability of the project to achieve its goals. It might even cause your project to derail altogether. In this course, you will learn how predicting, assessing, and managing risk helps ensure projects stay on track, on budget, and on schedule.

🚩 COURSE CONTENT

 • Create a risk plan
 • Identify project risks
 • Analyze project risks
 • Respond to project risks
 • Monitor and control project risks
 • Risk management in the real world

🚩 WHAT WILL YOU LEARN FROM THE COURSE?

✔ How to create a risk management plan, identify and categorize risks

✔ Perform qualitative and quantitative risk analysis

✔ Build a response plan, and monitor and control risks as they occur

🚩 COURSE DETAILED INFORMATION

 • Language: English
 • Platform: LinkedIn
 • Format: 100% Online
 • Instructor: Bob McGannon
 • Tuition fees: Free (Pay monthly/yearly or buy the course to get a certificate)

🚩 REGISTER FOR COURSE: HERE 

NOTE:  At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that offer the course may change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=59253

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network