Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

[English caption below]

 

📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Vince Lombardi, một huấn luyện viên bóng đá người Mỹ, đồng thời là người điều hành Liên đoàn Bóng đá Quốc gia từng nói rằng: “Sự đóng góp của cá nhân đối với nỗ lực của cả nhóm là cơ sở cho sự hoạt động của một đội nhóm, một công ty, một xã hội và cả một nền văn minh”

Mỗi con người cần phải xây dựng những kỹ năng cá nhân nhất định để làm việc và hoạt động tốt trong đội ngũ mà họ đang làm việc. Cho dù trong công việc hay trên sân chơi, hay khi làm việc nhóm để thực hiện một dự án chuyên nghiệp, bạn sẽ phải thể hiện những phẩm chất nhất định khiến bạn có giá trị trong nhóm.

Người tạo khóa học đã nghiên cứu cẩn thận một số nhân tố đóng góp tốt nhất trong đội nhóm hoạt động kinh doanh và thể thao, đồng thời đưa ra 10 phẩm chất cá nhân chính nên xây dựng để đóng góp tốt cho đội nhóm của mình. 10 phẩm chất này khá đơn giản để hiểu, nhưng chúng chắc chắn có tác động lớn hơn đến mối quan hệ của bạn với các thành viên trong nhóm và các trưởng nhóm.

Trong khóa học ngắn hạn này, bạn không chỉ được biết mà bạn còn được luyện tập để xây dựng 10 phẩm chất này thông qua các hoạt động nhỏ. Mặc dù đây là một khóa học khá ngắn, nhưng hy vọng rằng nó sẽ tác động lớn lao đến con đường sự nghiệp của bạn!

📌 BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC

 • Phẩm chất của một thành viên trong nhóm tốt.
 • Lên kế hoạch kỹ lưỡng về cách thể hiện 10 phẩm chất làm việc nhóm.
 • Tham khảo các tài nguyên có giá trị khác bao gồm sách, blog, nghiên cứu, khóa học trực tuyến, v.v. nhằm cải thiện bản thân để làm việc với các nhóm mà bạn hiện đang làm việc.
 • Xây dựng phẩm chất của một thành viên tốt trong thời gian ngắn nhất

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Udemy
 • Bao gồm: 11 bài giảng
 • Thời gian: 1 giờ 7 phút
 • Giảng viên: Rameez Ahmed
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • 100% Online

Lưu ý: Tại thời điểm Cẩm Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

📌 ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

 

____________________________________

 

📌 DESCRIPTION

Vince Lombardi, an American football coach, and executive in the National Football League once said that: “Individual commitment to a group effort–that is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work.”

Every human being needs to build certain personal skills so to work and perform well for the team they are working. Whether at your workplace or on the playing field or when a group of people are working a project with a group of professional, you will have to display certain qualities that makes you valuable in your team.

The course creator have carefully studied some of the greatest performers in the business and sports team and have come out with 10 major personal qualities that you should built in yourself so that you perform well with your team.

These 10 qualities are fairly simple to understand, but they are surely to have a greater impact on your relationship with the team members and your team leaders…

In this short course, you will not only be told about these 10 qualities but you will also built these 10 qualities in you through small activities through worksheets. Though this is fairly short course, hopefully the impact of your professional life will be PHENOMENAL !!!

📌 WHAT YOU’LL LEARN

 • A quality of a good team member.
 • Have a thorough work-plan on how you will display 10 qualities of a good team member 
 • References to other valuable resources including books, blogs, researches, online course, etc. to improve yourself to work with the teams you are currently working
 • Built qualities of good team member in the shortest time

📌 ABOUT THIS COURSE

 • Offered by Udemy
 • Content: 11 lectures
 • Duration: 1 hour 7 minutes
 • Instructor: Rameez Ahmed
 • Language: English
 • Price: Free
 • 100% Online

Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

📌 ENROLLMENT: HERE

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42343

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network