Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Kỹ Năng Cần Thiết Trong Môi Trường Làm Việc Kỹ Thuật Số

[English caption below]

📌 MÔ TẢ KHÓA HỌC: 

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách mà công nghệ đang tác động đến cách chúng ta làm việc và làm thế nào để bạn có thể chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới. Bạn cũng sẽ biết được tại sao tư duy cầu tiến và những kỹ năng như giải quyết vấn đề và trí tuệ cảm xúc lại rất cần thiết.

Khi bạn làm việc theo cách của riêng mình thông qua khóa học này, bạn sẽ phát triển sự hiểu biết về kỹ thuật, xây dựng những kỹ năng cho bản thân trong các lĩnh vực then chốt, và chuẩn bị cho một môi trường làm việc tập trung hơn vào kỹ thuật số.

📌 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

      ⬝ Tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với thế giới lao động

      ⬝ Ý nghĩa của tư duy cầu tiến và cách bạn có thể phát triển tư duy đó

      ⬝ Sự kết hợp năng động của các kỹ năng có thể giúp bạn thành công trong môi trường làm việc ngày nay

      ⬝ Ý nghĩa và tầm quan trọng của các kỹ năng giải quyết vấn đề và trí tuệ cảm xúc

      ⬝ Các công cụ và phương pháp để phát triển những kỹ năng này và xác định các kỹ năng có thể chuyển đổi của riêng bạn

      ⬝ Các bước để chuẩn bị cho những lá đơn xin việc và thế giới công việc ngày nay

      ⬝ Làm thế nào để tạo ra và duy trì một kế hoạch hành động nghề nghiệp

📌 BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC:

Kết thúc khóa học, bạn có thể:

     ⬝ Giải thích cách mà công nghệ đang thay đổi cách chúng ta làm việc và những cơ hội và thách thức mà nó mang lại.

     ⬝ Mô tả ý nghĩa của một tư duy cầu tiến

     ⬝ Xác định cách để phát triển tư duy cầu tiến của bản thân nhằm điều hướng những thay đổi này và phát huy hết tiềm năng của bạn.

     ⬝ Xác định những kỹ năng cần thiết để thành công trong một môi trường làm việc kỹ thuật số.

     ⬝ Thể hiện sự hiểu biết về những kỹ năng cần thiết như giải quyết vấn đề và trí tuệ cảm xúc.

     ⬝ Xác định các công cụ và phương pháp mà bạn có thể sử dụng để phát triển những kỹ năng đó và xác định những kỹ năng có thể chuyển đổi của bản thân.

     ⬝ Hiểu các bước mà bạn có thể thực hiện để chuẩn bị cho quá trình xin việc và giới thiệu.

     ⬝  Tạo ra và duy trì một kế hoạch hành động cho sự nghiệp phía trước của bạn.

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

    ⬝ Nền tảng: FutureLearn

    ⬝ Hình thức: 100% online

    ⬝ Đối tượng tham gia: tất cả mọi người

    ⬝ Thời lượng: 3 tuần (2 tiếng/tuần)

    ⬝ Ngôn ngữ: Tiếng Anh

    ⬝ Người hướng dẫn: Mohini Rao

    ⬝ Được tạo bởi: Accenture

    ⬝ Học phí: Hoàn toàn miễn phí (bao gồm cả giấy chứng nhận bản PDF)

📌 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Việt Nga chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

________________________________________________________

📌 ABOUT THIS COURSE:

On this course, you’ll learn how technology is impacting the way we work and how you can prepare for the changes ahead. You’ll also look at why a growth mindset and skills such as problem-solving and emotional intelligence are so essential.

As you work your way through this course, you’ll develop your technical understanding, build your skills in key areas, and prepare for a more digitally focused work environment.

📌 COURSE CONTENT:

     ⬝ The impact of digital technology on the working world.

     ⬝ The meaning of a growth mindset and how you can develop one.

     ⬝ A dynamic mix of skills that can help you to succeed in today’s workplace.

     ⬝ The meaning and importance of problem-solving and emotional intelligence skills.

     ⬝ Tools and techniques to develop these skills areas and identify your own transferrable skills.

     ⬝ Steps to prepare for job applications and today’s world of work.

     ⬝ How to create and maintain a career action plan.

📌 WHAT WILL YOU ACHIEVE?

By the end of the course, you‘ll be able to:

     ⬝ Explain how technology is changing the way we work and the opportunities and challenges this brings.

     ⬝ Describe the meaning of a growth mindset.

     ⬝ Identify how to develop your own growth mindset to navigate these changes and reach your full potential.

     ⬝ Identify the skills critical for success in a digital workplace.

     ⬝ Demonstrate an understanding of in-demand skills such as problem solving and emotional intelligence.

     ⬝ Identify the tools and techniques you can use to develop these skill areas and identify your transferrable skills.

     ⬝ Understand the steps you can take to prepare for the job application and onboarding process.

     ⬝ Create and maintain an action plan for your career moving forward.

📌 COURSE INFORMATION:

     ⬝ Platform: FutureLearn

     ⬝ Format: 100% online

     ⬝ Participant: everyone

     ⬝ Duration: 3 weeks (2 hours/day)

     ⬝ Language: English

     ⬝ Instructor: Mohini Rao

     ⬝ Developed by: Accenture

     ⬝ Tuition fee: Totally free (including a PDF certificate)

📌 ENROLL: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=48583

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Nga Nguyễn Thị Việt

vietnga.ivolunteer@gmail.com