Deadline: All year round

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Khái Niệm Cơ Sở Dữ Liệu Từ Alison

[English Caption Below]

🔥 Mô tả khóa học:

Khóa học trực tuyến miễn phí giới thiệu về những khái niệm của cơ sở dữ liệu (database concepts) sẽ hướng dẫn bạn về quy trình lưu trữ, quản lý và khôi phục thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu. 

Cơ sở dữ liệu là sự thu thập dữ liệu có tổ chức theo hàng và cột, thường được lưu trữ dưới dạng bảng. Sau đó, các bảng này sẽ được lưu trữ trên những hệ thống máy chủ, nơi chứa rất nhiều thư mục cơ sở liệu. 

Qua khóa học này, bạn sẽ học được cách cơ sở dữ liệu có thể cung cấp hiệu suất làm việc cao cho nhiều đối tượng người dùng.

🔥 Mục tiêu khóa học:

Khóa học trực tuyến miễn phí này giúp bạn học những khái niệm cốt lõi về cơ sở dữ liệu quan hệ (relational databases) nhằm lưu trữ dữ liệu.

🔥 Nội dung khóa học: 4 Phần

 • Những Khái Niệm Cốt Lõi Về Cơ Sở Dữ Liệu
 • Những Khái Niệm Quan Hệ (Relational Concepts)
 • Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Và Đối Tượng
 • Bài Tập Đánh Giá Của Khóa Học

🔥 Chi tiết khóa học:

 • Nền tảng: Alison
 • Giảng viên: Channel 9
 • Thời gian hoàn thành: 1,5 – 3 giờ
 • Học phí: MIỄN PHÍ

🔥 LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Khiêm chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉 Đăng ký: TẠI ĐÂY

——————–———–

🔥 Course Description:

This free online Introduction to Database Concepts course will teach you the process of storing, managing, and retrieving information in a database. 

A database is an organized collection of data in rows and columns, typically stored in tables. These tables are then stored on database servers that host the database files. 

With this course, you will learn how databases can provide high-level performance for a diverse set of users.

🔥 Course Objective: 

Learn the core concepts of relational databases for storing data with this free online Database Concepts course.

🔥 Course Content: 4 Modules

 • Core Database Concepts
 • Relational Concepts
 • Creating Databases and Database Objects
 • Course Assessment

🔥 Course Detail:

 • Platform: Alison
 • Course Provider: Channel 9
 • Length: 1.5 – 3 hours
 • Tuition fee: FREE

🔥 NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉 Enroll: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=58600

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network