Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Từ Alison

[English Caption Below]

🔥 Mô tả khóa học:

Khóa học trực tuyến miễn phí về quản lý dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý này giúp bạn khám phá về phần cứng, phần mềm, mạng truyền thông và bảo mật của các hệ thống thông tin. Thông qua khóa học, giảng viên có thể giúp bạn hiểu hơn về mạng truyền thông tổ chức và phương pháp đo lường nhằm đảm bảo tính bảo mật của hệ thống. 

Bởi vì tất cả các tổ chức đều được “dẫn đường” dựa vào những thông tin chính xác mà họ bảo vệ. Khóa học này có thể khiến bạn trở nên trân trọng và cẩn thận hơn với thông tin của mình. 

🔥 Mục tiêu khóa học:

Khóa học trực tuyến miễn phí này giải thích về sự quản lý của các hệ thống thông tin và cách để lưu trữ thông tin an toàn.

🔥 Nội dung khóa học: 3 phần

 • Hệ thống thông tin quản lý: Phần cứng và Phần mềm
 • Hệ thống thông tin quản lý: Mạng lưới và Bảo mật
 • Bài tập đánh giá từ khoá học

🔥 Chi tiết khóa học:

 • Nền tảng: Alison
 • Đơn vị cung cấp: Saylor Academy
 • Thời gian hoàn thành: 3 – 4 giờ
 • Học phí: MIỄN PHÍ

🔥 LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Khiêm chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉 Đăng ký: TẠI ĐÂY

——————–———–

🔥 Course Description:

This free online data management course on management information systems explores information system hardware, software, network communication and security. We can help you to understand organizational network communication and measures for ensuring its security. 

Every institution needs to be guided by accurate information that it protects and this course can make you more valuable to yours.

🔥 Course Objective: 

This free online course explains the management of information systems and how to keep information secure.

🔥 Course Content: 3 modules

 • Management Information Systems: Hardware and Software
 • Management Information Systems: Networking and Security
 • Course Assessment

🔥 Course Details:

 • Platform: Alison
 • Course Provider: Saylor Academy
 • Length: 3 – 4 hours
 • Tuition fee: FREE

🔥 NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉 Enroll: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=58188

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network