Deadline: All year round

Khoá Học Online Về Giao Tiếp Trong Môi Trường Toàn Cầu Hoá Từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

 [English caption below]

📌 Mô tả khoá học:

“Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất

Không có chi bè bạn nối cùng ta”. (Xuân Diệu)

 • Đó là tư tưởng xưa về sự độc nhất, của một cái tôi riêng. Hoàn toàn ngược lại với thời đại bây giờ: “Thời đại toàn cầu hoá”. Là thời đại 4.0-nơi mà con người gắn kết với nhau hơn trong môi trường hoà nhập chứ không hoà tan.
 •  Bạn muốn kết nối với mọi người dễ dàng hơn thì đây chính là khóa học dành cho bạn đó!  Khóa học nhằm mục đích xây dựng sự tự tin và khả năng thích ứng của người học khi giao tiếp trong môi trường đa văn hóa. Khóa học tập trung việc nâng cao sự giao tiếp chuyên nghiệp và khéo léo của người học với các bộ phận trong và ngoài tổ chức, khách hàng và đối tác bên ngoài.
 •  Người học cũng sẽ được khám phá các phương pháp hay trong việc sắp xếp thông tin, ngôn ngữ cơ thể để thuyết trình. Nhìn chung, người học sẽ có được các kỹ năng để thể hiện sự thuyết phục bằng lời nói và giao tiếp đa văn hóa trong bối cảnh nơi làm việc.

📌 Nội dung khoá học:

 • Tuần 1: Truyền đạt ảnh hưởng tại nơi làm việc.
 • Tuần 2: Cách tạo bài thuyết trình hiệu quả.
 • Tuần 3: Cách thu hút các bên liên quan bên ngoài và các bên đối tác.

📌 Bạn sẽ nhận được gì sau khoá học này: 

 • Phân tích các yếu tố tạo động lực giữa các đối tác tại nơi làm việc.
 • Nhận biết tác động của văn hóa đến các yếu tố tạo động lực.
 • Giao tiếp bằng lời nói có sức thuyết phục (tức là kịch bản đối thoại) để trao đổi với nhóm làm việc và các bên đối tác.
 • Áp dụng các nguyên tắc thiết kế slide PowerPoint hiệu quả có cân nhắc đến sự nhạy cảm về văn hóa.
 • Xác định và áp dụng các chiến lược sử dụng giọng nói và ngôn ngữ cơ thể để thuyết trình hấp dẫn.

📌 Khoá học dành cho:

 • Tất cả những ai có nhu cầu học

📌 Yêu cầu:

 • Biết Tiếng Anh

📌 Thông tin khoá học:

 • Người hướng dẫn: Susan Lee
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 3 tuần (11 giờ)
 • Học phí: Miễn phí 7 ngày đầu tiên (sau đó mất phí $49/tháng)
 • Nền tảng: Coursera
 • Đánh giá: 4.3/5

🔥 ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

——————————————————————————

📌 About this course:

“I Am One, I Am Separate, I Am First

There are no friends to join me”. (Xuan Dieu)

 • That is the old concept of uniqueness, of a separate self. Completely opposite to the current era: “The era of globalization”. It is the 4.0 era – where people are more connected in an inclusive, non-dissolving environment.
 • If you want to connect with people more easily, this is the course for you! The course aims to build learners’ confidence and adaptability when communicating in a multicultural environment. The course focuses on improving learners’ professional and skillful communication with internal and external departments, customers, and external partners.
 • Learners will also discover good methods of organizing information and body language for presentations. In general, learners will acquire the skills to demonstrate persuasive verbal and cross-cultural communication in a workplace context.

📌 Course content:

 • Week 1: Communicating Influence in the workplace
 • Week 2: How to create effective presentations
 • Week 3: How to engage external stakeholders and partners

📌 What you’ll learn:

 • Analyze factors of motivation among workplace counterparts.
 • Recognize the impact of culture on factors of motivation.
 • Critique and craft persuasive verbal communication products (i.e. script of dialogue) for exchanges with work teams and critical stakeholders.
 • Apply principles of effective PowerPoint slide design with consideration for cultural sensitivity.
 • Identify and adopt strategies on the use of voice and body language for engaging presentations.

📌 Who is this course for:

 • Everyone who wants to learn.

📌 Requirements: 

 • English

📌 Course information: 

 • Instructor: Susan Lee
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 3 weeks (11 hours)
 • Tuition fees: 7 days free trial (then $49/month)
 • Platform: Coursera
 • Rating: 4.3/5

🔥 APPLY IN: HERE 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=44482

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


tra huong

huongtra.ivolunteer@gmail.com