Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Giao Tiếp Phi Ngôn Ngữ Và Nhận Thức Trong Giao Tiếp

[English Caption Below]

🌟Mô tả khóa học

Khóa học miễn phí về kỹ năng giao tiếp này sẽ tập trung vào nhận thức và giao tiếp phi ngôn ngữ. Nó sẽ giúp bạn hiểu hơn về thế giới xung quanh, cho phép bạn nhìn nhận và nghe mọi thứ theo cách khác. Bạn sẽ nghiên cứu về diễn giải nét mặt, những điều cơ bản về nhận thức thính giác và khám phá các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ bao gồm các khái niệm không gian và cử chỉ để giúp bạn trở thành một người giao tiếp hiệu quả hơn.

🌟Bạn sẽ học được gì?

 • Thảo luận về việc chuyển văn bản sang hình ảnh;
 • Mô tả ý nghĩa của simulacrum (vật thay thế, hình ảnh);
 • Hiểu được ý nghĩa của nhận thức;
 • Giải thích được ý nghĩa của sự chú ý;
 • Thảo luận về các loại cảm nhận âm thanh và hình ảnh;
 • Nhận biết mối quan hệ giữa nhận thức âm thanh và cảm nhận hình ảnh;
 • Thảo luận về các nghiên cứu được thực hiện trong trong giao tiếp;
 • Hiểu được mối liên hệ giữa giao tiếp phi ngôn ngữ và cảm xúc;
 • Thảo luận về việc sử dụng không gian trong giao tiếp không lời;
 • Mô tả tầm quan trọng của nét mặt trong giao tiếp;
 • Phân biệt biểu hiện thật và biểu hiện giả.

🌟Nội dung khóa học

 • Trực quan và nhận thức trực quan;
 • Giao tiếp phi ngôn ngữ;
 • Đánh giá khóa học.

🌟Thông tin khóa học:

 • Hình thức: 100%
 • Nền tảng: Alison 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 1.5 – 3 giờ
 • Học phí: Miễn phí

📌ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

————————————————————————————————————————-

🌟Description

This free online course in communication skills focuses on perception and nonverbal communication. It will help you understand the world around you, allowing you to view and hear things differently. You will study how to interpret facial expressions, the basics of auditory perception, and explore nonverbal communication skills including concepts such as space and gestures to help you become a more effective communicator.

🌟What will you learn?

 • Discuss moving text to images;
 • Description of what is meant by the simulacrum problem;
 • Discuss what perception means;
 • Explain what is meant by attention;
 • Discuss different types of visual and sound perception;
 • Examine the relationship between sound perception and visual perception;
 • Discuss the research done in communication conponents;
 • Explain non-verbal communication in relation to emotion;
 • Discuss the use of space in non-verbal communication;
 • Description of the importance of facial experession in communication;
 • Identify the differences between genuine expressions and false expressions.

🌟Course content

 • Visual and visual perception;
 • Non-verbal communication;
 • Course evaluation.

🌟Course information

 • Format: Online
 • Platform: Alison
 • Language: English
 • Duration: 1.5 – 3 hours
 • Tuition fee: Free

📌APPLY IN: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=57720

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network