Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Công Cụ Và Kỹ Thuật Phân Tích Digital Marketing

[English Caption Below]

🔥Mô tả khóa học

Các doanh nghiệp ngày nay có quyền truy cập vào số lượng ngày càng lớn dữ liệu chi tiết của khách hàng và dòng “dữ liệu lớn” này sẽ vẫn tiếp tục. Sử dụng các ứng dụng trong thế giới thực từ các ngành công nghiệp khác nhau, khóa học này sẽ giúp bạn hiểu các công cụ và chiến lược để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trong công ty hoặc doanh nghiệp của mình: các giao dịch tại cửa hàng và trực tuyến, khảo sát khách hàng, phân tích trang web, giá cả và quảng cáo. Bạn cũng sẽ học cách đánh giá các vấn đề quan trọng của quản lý, phát triển các giả thuyết có liên quan, phân tích dữ liệu và quan trọng nhất là rút ra các suy luận để tạo ra các câu chuyện thuyết phục mang lại kết quả có thể hành động.

🔥Bạn sẽ học được gì?

 • SEO và SEM – KPI và chiến lược từ khóa
 • Phân tích trang web – Thử nghiệm A/B
 • Hệ thống khuyến nghị
 • Học máy/Ứng dụng AI/Big Data
 • Phân tích văn bản và hình ảnh
 • Phân bổ/MMM

🔥Nội dung khóa học

 • SEO, tìm kiếm có trả phí và phân tích trang web
 • Hệ thống đề xuất và thử nghiệm trực tuyến
 • Học máy
 • Big data và trí tuệ nhân tạo

🔥Đối tượng khóa học

Sinh viên hoặc bất kỳ ai muốn tìm hiểu về Digital marketing

🔥Thông tin khóa học

 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 4 tuần
 • Giảng viên: Michael Trusov, Liye Ma
 • Nền tảng: edX
 • Học phí: Miễn phí (trong vòng 1 tháng kể từ ngày đăng ký hoặc nâng cấp với 399$ để nhận chứng chỉ và quyền truy cập không giới hạn)

📌Đăng ký ngay: TẠI ĐÂY

📌Lưu ý: Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ, khóa học là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

————————————————————————————————————————————————

🔥Description

Businesses today have access to increasingly large amounts of detailed customer data, and this influx of “big data” is only going to continue . Using real-world applications from different industries, this course will help you understand the tools and strategies for making data-driven decisions in your company or business: in-store and online translation, customer surveys, web analytics, pricing and advertising. You will also learn how to evaluate critical management issues, develop relevant hypotheses, analyze data and most importantly draw inferences to create compelling stories that deliver results actionable results.

🔥What will you learn

 • SEO and SEM – KPIs and keyword strategies
 • Web Analytics – A/B Testing
 • Recommendation Systems
 • Machine Learning/AI applications/Big Data
 • Text and Image Analysis
 • Attribution/MMM

🔥Course content

 • SEO, paid search and web analytics
 • Online testing and recommendation system
 • Machine learning
 • Big data and artificial intelligence

🔥Who is this course for?

Students and anyone who wants to learn about digital marketing

🔥Course information

 • Format: Online
 • Language: English
 • Duration: 4 weeks
 • Instructor: Michael Trusov, Liye Ma
 • Platform: edX
 • Tuition fee: Free (within 1 month of registration or upgrade 399$ for certificate and unlimited access)

📌Apply in: HERE

📌Note:  At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=53765

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network