Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Chiến Lược 4P Trong Marketing Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Đến Từ Nền Tảng Great Learning

[English caption below]

Mô tả khóa học:

▪︎ 4P trong Marketing Hỗn hợp là một trong những mô hình marketing phổ biến nhất, miêu tả các lựa chọn marketing về sản phẩm, giá cả, quảng cáo, và địa điểm (product, price, promotion, and place). Phương pháp này có thể được sử dụng trong quá trình lên kế hoạch cho một doanh nghiệp mới hoặc đánh giá doanh nghiệp để tối ưu hoá thị trường được nhắm tới.

▪︎ Khóa học này sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng về cách các doanh nghiệp, bao gồm bộ phận marketing, vận hành trong thực tế. Trong suốt quá trình học, bạn sẽ hiểu được mối liên hệ của chiến lược 4P trong Marketing Hỗn hợp.

Nội dung khóa học:

▪︎ Tổng quan về Marketing Hỗn hợp.

▪︎ Tổng quan về Hỗn hợp Sản phẩm.

▪︎ Các loại sản phẩm.

▪︎ Các cấp độ, yếu tố của sản phẩm.

▪︎ Các chiến lược để cải thiện hoạt động kinh doanh.

▪︎ Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình định giá.

▪︎ Phân phối Hỗn hợp.

▪︎ Quảng cáo và các chiến lược khuyến mãi.

▪︎ Bán hàng cá nhân.

▪︎ Các chương trình khuyến mãi và quan hệ công chúng.

Đối tượng khóa học: Tất cả mọi người.

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Kết thúc khóa học, bạn có thể

▪︎ Hiểu về đặc tính của sản phẩm.

▪︎ Nhạy bén về giá cả.

▪︎ Hiểu thêm các chiến lược quảng bá trong thời đại kỹ thuật số.

▪︎ Nắm rõ về các kênh phân phối.

Thông tin chi tiết về khóa học:

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng Anh.

▪︎ Nền tảng: Great Learning.

▪︎ Thời gian học: 2 tiếng.

▪︎ Mức độ: Cơ bản.

▪︎ Chi phí: Hoàn toàn miễn phí, kể cả chứng nhận.

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

 Đăng ký tại đây.

——————————————————————————

 Course description:

▪︎ The 4Ps of Marketing Mix is one of the most popular models in marketing that describes the marketing options in terms of product, price, advertising, and place. This model can be used during the planning process for a new business or evaluating a business to optimize the target market.

▪︎ This course gives you the basic knowledge about how businesses, including marketing, operate in the real world. When studying, you will understand the interconnection between the 4Ps in the Marketing Mix.

Course content:

▪︎ Overview of Marketing Mix.

▪︎ Overview of Product Mix.

▪︎ Types of Product.

▪︎ Levels and Elements of Product.

▪︎ Strategies to Improve Business by Changing.

▪︎ Factors Affecting Pricing Decisions.

▪︎ Place Mix.

▪︎ Advertising as the Promotional Strategies.

▪︎ Personal Selling.

▪︎ Sales Promotion and Public Relation.

Who is this course for: Everyone.

What will you learn after this course?

▪︎ Attributes of Product.

▪︎ Sensitivity of price.

▪︎ Promotional Strategies in Digital Age.

▪︎ Distribution channels.

Course information:

▪︎ Language: English.

▪︎ Platform: Great Learning.

▪︎ Length: 2 hours.

▪︎ Level: Basic.

▪︎ Tuition fee: Free (including the certificate).

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Enroll here.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=48387

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Nguyễn Trang Như

trangnhu.ivolunteer@gmail.com