Deadline: All year round

Khóa Học Online Trên Alison Về Viết Nội Dung Mang Tính Thuyết Phục

[English Caption Below]

🌟 Mô tả khóa học

Khóa học sẽ hướng dẫn bạn cách viết nội dung có sức thuyết phục cao. Bạn có đang bán sản phẩm, dịch vụ hoặc quảng cáo ưu đãi liên kết không? Nếu vậy, copywriting (hoạt động lên ý tưởng và triển khai các bài viết với mục đích quảng cáo) có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần học hỏi. Qua khóa học, bạn sẽ nghiên cứu cách sử dụng sức mạnh của ngôn từ để thu hút sự chú ý, quan tâm, tạo nên mong muốn và quan trọng nhất là đạt được kết quả bạn hướng đến. Tham gia khóa học này ngay hôm nay và học copywriting nhanh chóng nhé!

🌟 Lộ trình khóa học

Phần 1: Viết tiêu đề hấp dẫn

Phần 2: Viết nội dung có thể bán được

Phần 3: Tạo bài đánh giá thuyết phục

Phần 4: Copywriting cho các nhà cung cấp dịch vụ

Phần 5: Copywriting cho các trang thu hút khách hàng tiềm năng

Phần 6: Copywriting cho cửa hàng thương mại điện tử

🌟 Bạn sẽ nhận được gì sau khoá học này:

✔️ Tìm hiểu cách viết tiêu đề thu hút sự chú ý

✔️ Vạch ra cách tạo nội dung chuyển đổi từ người đọc thành người mua nhiều hơn

✔️ Trao đổi về giá trị của việc tạo nội dung trước khi bán mạnh mẽ cho các ưu đãi liên kết

✔️ Phác thảo cách viết đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ mang tính thuyết phục

✔️ Thảo luận về giá trị của việc tạo ra các đề xuất bán hàng ban đầu

✔️ Giải thích cách phát triển các trang tạo khách hàng tiềm năng chuyển đổi cao

✔️ Thảo luận về việc sử dụng các mô tả sản phẩm thương mại điện tử để chuyển đổi thành doanh số bán hàng

🌟 Thông tin khoá học:

Người hướng dẫn: Theo McArthur

Hình thức: 100% online

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Thời lượng: 1.5 – 3 tiếng

Học phí: Hoàn toàn miễn phí

Nền tảng: Alison

Đánh giá: 5/5

📌 ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

(Lưu ý: Tại thời điểm Phương Nghi chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

————————————————————————————————————————

🌟 Description

This free online conversion copywriting course will teach you how to write highly persuasive content. Do you sell products, services, or promote affiliate offers? If so, copywriting is probably the most important skill you will ever learn. You will study how to use the power of words to capture attention, generate interest, create desire, and most importantly, to get the results you want. Take this course today and learn copywriting fast!

🌟 Syllabus:

Section 1: Writing Irresistible Headlines

Section 2: Writing Content that Sells

Section 3: Crafting Persuasive Reviews

Section 4: Copywriting for Service Providers

Section 5: Copywriting for Lead Generation Pages

Section 6: Copywriting for e-Commerce Stores

🌟 After this course, you will able to:

✔️ Explain how to write headlines that grab attention

✔️ Outline how to create content that converts more readers into buyers

✔️ Discuss the value of crafting powerful pre-selling content for affiliate offers

✔️ Outline how to write persuasive product or service reviews

✔️ Discuss the value creating original selling propositions

✔️ Explain how to develop high-converting lead generation pages

✔️ Discuss the use of e-Commerce product descriptions that convert into sales

🌟 Course information 

Publisher : Theo McArthur

Study method: 100% online

Language: English

Duration: 1.5 – 3 Hours

Course fee: Free

Platform: Alison

Ranking: 5/5

📌 ENROLL: HERE

At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=58901

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network