Deadline: All year round

Khóa Học Online Trên Alison Về Thị Trường Và Hành Vi Khách Hàng

[English caption below]

📌 Mô tả khoá học:

Khóa học trực tuyến miễn phí này giới thiệu quy luật cung và cầu, đồng thời phân tích sở thích của người tiêu dùng trên thị trường. Bạn sẽ tìm hiểu về các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến quy luật đó và trạng thái cân bằng thị trường. Bạn cũng sẽ khám phá đường bàng quan và học cách sử dụng thu nhập của người tiêu dùng để viết lên đường ngân sách trước khi phân tích cách người tiêu dùng đạt đến trạng thái cân bằng.

📝 Lộ trình khóa học

Phần 1: Cung và cầu

Phần 2: Hành vi người tiêu dùng

📝 Bạn sẽ nhận được gì sau khoá học này:

✔️ Định nghĩa khái niệm cầu.

✔️ Tìm hiểu về quy luật cung.

✔️ Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến cung.

✔️ Giải thích trạng thái cân bằng thị trường và tình huống mất cân bằng.

✔️ Xác định lý thuyết người tiêu dùng.

✔️ Mô tả trạng thái cân bằng của người tiêu dùng.

✔️ Tính toán các loại độ co giãn khác nhau.

✔️ Giải thích tác động chính sách của chính phủ đối với giá cả và số lượng

📝 Thông tin khoá học:

Nhà phát hành : NPTEL

Hình thức: 100% online

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Thời lượng: 6-10 tiếng

Học phí: Hoàn toàn miễn phí

Nền tảng: Alison

Đánh giá: 5/5

📌 ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

(Lưu ý: Tại thời điểm Phương Nghi chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

————————————————————————————————————————

📌Description

This free online course introduces you to the law of supply and demand, and analyses consumer preference in the marketplace. You will learn about the various factors affecting that law and market equilibrium. You will also explore the indifference curve and learn how to use consumers’ income to write the budget line before analyzing how the consumer reaches equilibrium.

📝 Syllabus:

Section 1: Supply and Demand

Section 2: Consumer Behaviour

📝 After this course, you will able to:

✔️ Define the concept of ‘demand’

✔️ Discuss the law of supply

✔️ List the various factors influencing supply.

✔️ Explain market equilibrium and disequilibrium situations.

✔️ Define ‘consumer theory’.

✔️ Describe consumer equilibrium.

✔️ Compute various types of elasticity.

✔️ Explain the effects of the government policy on the price and the quantity.

📝 Course information 

Publisher : NPTEL

Study method: 100% online

Language: Tiếng Anh

Duration: 6-10 tiếng

Course fee: Free

Platform: Alison

Ranking: 5/5

📌 Enroll: HERE

At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=58687

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network