Deadline: All year round

Khóa Học Online Tiếng Trung Trong 9 Tuần Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below]

👉Mô tả khóa học:

 • Trong khóa học này, bạn sẽ được học tiếng Trung với một cách tiếp cận hoàn toàn mới, giúp quá trình học vừa thú vị vừa dễ dàng. Bạn sẽ học đọc và viết những câu chuyện đơn giản hoàn toàn bằng tiếng Trung, tham gia vào một cuộc trò chuyện đơn giản, giới thiệu bản thân và biết thêm một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ này, từ đó có một nền tảng vững chắc để phát triển kỹ năng của bản thân.

👉Đối tượng khóa học:

 • Không yêu cầu có kiến thức tiếng Trung từ trước. Tuy nhiên, nếu học viên đã học tiếng Trung, bạn tham gia khóa học này.
 • Nếu bạn muốn học tiếng Trung để đi du lịch, làm việc, kinh doanh, học tập hay đơn giản là để kết bạn và có thêm những trải nghiệm mới, thì đây là khóa học hoàn hảo dành cho bạn!

👉 Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Sau khóa học, bạn có thể:

 • Tham gia vào các cuộc trò chuyện đơn giản bằng tiếng Trung
 • Bắt đầu đọc và viết
 • Hiểu rõ những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ này

👉Thông tin chi tiết về khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Người hướng dẫn: Felix Lättman
 • Nền tảng: Udemy
 • Thời lượng: 1 tiếng 50 phút
 • Đánh giá: 4.5/5
 • Chi phí: Miễn phí. Tuy nhiên, để nhận giấy chứng nhận, bạn phải trả phí.

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉Đăng ký TẠI ĐÂY.

——————————————————————————

👉Course description:

 • In this course, you will start learning Chinese with a completely new approach that will both make it fun and easy. In these two hours you will learn to read and even write simple stories completely in Chinese, have a simple conversation, introduce yourself and a bit more and the basics of this language, so that you have something really solid to build on further.

👉Who is the course for?

 • No previous knowledge is required. However, if the student has already studied Chinese it is still recommended to go through this course.
 • Whether you wish to learn Chinese for travel, work, business, study or simply to make friends and gain new experiences, this is the perfect course for you!

👉 What will you learn after this course?

After studying this course, you should be able to:

 • Have a simple conversation in Chinese
 • Start reading and writing
 • Have a good understanding of the basics of the language

👉Course information:

 • Language: English
 • Instructor: Felix Lättman
 • Platform: Udemy
 • Duration: 1 hour and 50 minutes
 • Rate: 4.5/5
 • Tuition fee: Free. However, to receive the certificate, you have to pay a fee.

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉Enroll HERE.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=59251

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network