Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Về Marketing Từ Đại học Illinois

KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ VỀ MARKETING TỪ ĐẠI HỌC ILLINOIS

 

🌟 GIỚI THIỆU:

▫️Đại học Illinois tại Urbana-Champaign đang công bố khóa học trực tuyến miễn phí mang tên “Các nguyên tắc tiếp thị và truyền thông kỹ thuật số”. Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với các chiến lược và thực tiễn truyền thông tiếp thị.

 

▫️Cho dù bạn là sinh viên hiện tại hay người mới tốt nghiệp ngành marketing, bạn đều có thể bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số. Có những cơ hội nghề nghiệp dường như vô tận dành cho bạn trong lĩnh vực này.

 

🌟 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

▫️Nhà cung cấp : Đại học Illinois tại Urbana-Champaign

▫️Chủ đề : Tiếp thị

▫️Thời lượng : 4 tuần

▫️Ngày bắt đầu : Đang tiến hành

 

🌟 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

▫️Link đăng ký: https://bit.ly/2Lce773

▫️No deadline

 

FREE ONLINE COURSE ON MARKETING FROM ILLINOIS UNIVERSITY

 

🌟 INTRODUCTION:

▫️The University of Illinois at Urbana-Champaign is launching a free online course titled “Principles of Digital Marketing and Communication”. In this course, you will study the impact of digital technologies on marketing communication strategies and practices.

▫️Whether you are a current student or a new graduate in marketing, you can start your career in digital marketing. There are seemingly endless career opportunities available to you in this field.

 

🌟 COURSE INFORMATION:

Vendor: University of Illinois at Urbana-Champaign

▫️Theme: Marketing

▫️ Duration: 4 weeks

▫️Start Date: In progress

 

🌟 HOW TO REGISTER:

▫️Link register: https://bit.ly/2Lce773

▫️No deadline

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

You may also like...