Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Trên Alison Về Phát Triển Thương Hiệu

[English caption below]

📌 Mô tả khoá học:

Khóa học hướng dẫn quy trình xây dựng thương hiệu. Chúng tôi nghiên cứu các chiến lược tiếp thị hiện đại đã được chứng minh để bạn có thể học cách xác định đối tượng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh của mình. Đồng thời, chúng tôi cũng giải thích cách thiết lập tiếng nói và bản sắc thương hiệu của bạn qua sự khám phá một loạt marketing concepts, storytelling đến quảng bá thương hiệu.

📝 Lộ trình khóa học

Phần 1: Các thành tố thương hiệu

Phần 2: Xây dựng thương hiệu

Phần 3: Phát triển thương hiệu

📝 Bạn sẽ nhận được gì sau khoá học này:

✔️ Giải thích được tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu.

✔️ Biết đến các loại chiến lược xây dựng thương hiệu.

✔️ Tóm tắt các nguyên tắc quản lý thương hiệu.

✔️ Hiểu được tầm quan trọng của việc xác định khách hàng mục tiêu.

✔️ Xác định ‘tính cách’ thương hiệu.

✔️ Duy trì sự nhất quán trong thương hiệu của bạn.

📝 Khoá học dành cho:

  • Người mới bắt đầu xây dựng thương hiệu.
  • Người làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng và kinh doanh.
  • Người muốn nghiên cứu sâu hơn về các khía cạnh khác nhau của việc xây dựng thương hiệu.

📝 Thông tin khoá học:

Hướng dẫn bởi : Idorenyin Umoh

Hình thức: 100% online

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Thời lượng: 1.5-3 tiếng

Học phí: Hoàn toàn miễn phí

Nền tảng: Alison

Đánh giá: 5/5

📌 ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

(Lưu ý: Tại thời điểm Phương Nghi chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

————————————————————————————————————————

📌Description

This free online marketing course teaches you the process of brand building. We study contemporary proven marketing strategies as you learn how to define your target audience and competition. We also demonstrate how to establish your brand’s voice and identity as we explore a range of key marketing concepts, from storytelling to brand advocacy.

📝 Syllabus:

Section 1: Branding elements

Section 2: Brand Building

Section 3: Brand Growth

📝 After this course, you will able to:

✔️ Explain the importance of branding

✔️ State the types of branding strategies

✔️ Summarize the principles of brand management

✔️ Appreciate the importance of defining your target audience

✔️ Define brand ‘personality’

✔️ Outline four steps to staying consistent in your branding

📝 Course information 

Publisher : Idorenyin Umoh

Study method: 100% online

Language: Tiếng Anh

Duration: 1.5-3 tiếng

Course fee: Free

Platform: Alison

Ranking: 5/5

📌 Enroll: HERE

At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=58079

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network